Vsi prispevki vAnkete

Življenje LGBTIQ+ mladih v Sloveniji

28apr 2017

SLOVENIJA – Ekipa Društva parada ponosa poziva vse mlade LGBTIQ+ osebe, stare med 16 in 30 let, ki prebivajo v Sloveniji, da sodelujejo v raziskavi.

Položaj mladih v Sloveniji (anketa)

06mar 2017

SLOVENIJA – Tokrat Sindikat Mladi plus zanima položaj mladih v Sloveniji, v luči trga dela, osamosvajanja in tvojega pogleda na sedanjost & prihodnost.

ANKETA – kajenje med mladimi

31jan 2017

SLOVENIJA – Naključno izbranim akterjem mladinskega sektorja smo postavili anketno vprašanje.

Anketa o zadovoljstvu informiranja

23dec 2016

SLOVENIJA – Regionalno stičišče NVO savinjske regije naproša vse uporabnike za izpolnitev kratke ankete.

Anketa: Nenasilno reševanje konfliktov

25okt 2016

JESENICE – Komunikacija je eden pomembnejših elementov medsebojnega sodelovanja in povezovanja, ki pa se velikokrat lahko spreobrne v konflikte in razdor.

ANKETA: Kaj kot dodano turistično vrednost prepoznavate v svojem lokalnem okolju in kaj na nacionalnem nivoju?

27sep 2016

SLOVENIJA – 27. september beležimo kot Svetovni dan turizma že od leta 1980.

ANKETA: “Kako MC in mladinski delavci dvigajo narodno, družbeno zavest med mladimi?”

28jun 2016

SLOVENIJA – Nabor prispevkov na temo 25. obletnice samostojnosti naše države zaključujemo z anketo, ki smo jo izvedli med mladinskimi centri, mladinskimi delavci.

ANKETA ob svetovnem dnevu podnebnih sprememb

19maj 2016

SVET – Med vikendom, v nedeljo, 15. maja, smo obeležili svetovni dan podnebnih sprememb.

Tokrat smo v obliki ankete nekaj vprašanj postavili mladinskim delavcem, vodjim mladinskih centrov in ostalim proaktivnim posameznikom v mladinskem sektorju.

ANKETA ob Svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic

25apr 2016

SLOVENIJA – V soboto, 23. aprila smo obeležili Svetovni dan knjige in avtorskih pravic.

Ob tej priložnosti smo naredili anketo in mladinskim delavcem in mladim postavili nekaj vprašanj.

Avtorji