Novi izzivi Mladinskega centra Idrija

0bfc0ce99892772fc285e10ee3943d9a_L
13 nov2017
218

IDRIJA – Tekom delovanja Mladinskega centra Idrija (MCI) smo ugotovili, da so uporabniki MCI večinoma prebivalci mest Idrije in Spodnje Idrije. Ugotovili smo, da s svojimi aktivnostmi ne dosegamo bolj oddaljenih okoliških naselij, kot je npr. Godovič. Prav tako vse prevečkrat pozabljamo na mlade z manj priložnostmi, npr. mlade s posebnimi potrebami, ki niso vključeni v normativne oblike izobraževanja, so nezaposljivi in hkrati prepuščeni neizkoriščenemu prostemu času.

Tako smo izluščili glavne potrebe in možnosti izboljšave delovanja organizacije ter se takoj zapodili v delo. Prijavili smo se na razpis LAS s ciljem s projektom Aktivirajmo se!, s katerim bomo naslovili zgoraj omenjene potrebe lokalnega okolja. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Republika Slovenija. Ključna cilja projekta sta izboljšanje kakovosti življenja mladih na podeželju in več vključevanja mladih s posebnimi potrebami in oseb NEET (angl. not in education, employment or training; osebe, ki niso vključene v šolanje ali službo).

V okviru projekta bomo z ekipo mladih iz Godoviča do maja naslednje leto organizirali različne aktivnosti in s tem omogočili tudi mladim iz ruralnega okolja vključevanje v mladinske aktivnosti. Vzpostaviti želimo tudi mobilno MC točko Godovič (MC-G), ki bo nudila prostor lokalni skupnosti in spodbudila posameznike k aktivnemu vključevanju v lokalnem okolju. Prvi dogodek v Godoviču se je odvil na martinovo, v soboto, 11. novembra. Za prebivalce Godoviča so pripravili delavnice za otroke, pohod iz vasi čez Jelenšek na Okroglico in piknik s peko kostanjev.

V Idriji pa smo bili začetek novembra aktivni na področju vključevanja mladih s posebnimi potrebami. V prihajajočem letu si želimo nadgraditi delovanje mladinskega centra in v obstoječe aktivnosti vključiti čim več mladih s posebnimi potrebami in jim tako omogočiti vključitev v lokalno okolje. V petek, 3. novembra, smo na druženje z naslov Preživimo dan skupaj! povabili bivše učence CIRIUS-a Kamnik. Z dogodkom smo mladim in njihovim staršem želeli predstaviti projekt, jim pokazati prostore mladinskega centra in jih spodbuditi k temu, da bi večkrat zahajali v prostore mladinskega centra. Hkrati smo se z njimi želeli tudi pogovoriti o trenutnem stanju na področju mladih s posebnimi potrebami v lokalnem okolju in skupaj razmišljati o možnostih za naprej.

Kljub temu, da smo bile ob pripravi dogodka organizatorke nekoliko negotove kako bo vse skupaj potekalo, smo na koncu preživeli zelo prijetno petkovo popoldne. Glede na evalvacijo in opazovanje počutja udeležencev med dogodkom, menimo, da je dogodek zelo uspel. Ob prihodu smo bili vsi še nekoliko zadržani, a smo preko spoznavnih aktivnosti prebili led. Prav tako smo se zelo zabavali ob spoznavanju prostorov MCI-ja, preko izpolnjevanja pripravljenih zabavnih nalog so se udeleženci sprostili in posredno spoznavali kaj vse jim MCI ponuja. Ko so vsi izpolnili vsaj 6 nalog povezanih s kotički v mladinskem centru, smo se pripravili na izdelavo sladic. Recepte za sladke kroglice so poiskali in sestavili v sklopu predhodnih nalog. Med pripravo sladic so se mladi zelo zabavali, starši pa so med tem klepetali na kavču in med seboj delili izkušnje in ideje za nadaljnjo delo na področju vključevanja njihovih mladih. Na koncu smo se vsi skupaj spet posedli okrog čajnega kotička, se posladkali z narejenimi sladicami in evalvirali dogodek. Prosili smo jih naj današnje srečanje opišejo z eno besedo. Odgovori so bili sledeči: zanimivo, drugačno, super, družabno, novo doživetje, novi ljudje, sladko, v redu, zelo prijetno, razgibano, nad pričakovanji.

Eno besedni odgovori nam pokažejo, da posameznikom ni tako težko podariti pozitivne izkušnje in prijetnega spomina. Prav tako je Mladinskemu centru Idrija dogodek dal zagon, da se delovanje MCI še izboljša in opomin, da ne smemo pozabiti na mlade iz ranljivih skupin.

Kaj je CIRIUS Kamnik?

Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik – CIRIUS Kamnik

So javni zavod, specializiran za vzgojo, izobraževanje in celostno usposabljanje otrok in mladostnikov z gibalno oviranostjo ali z različnimi dolgotrajnimi obolenji.

Izvajajo vzgojno izobraževalne programe na nivoju osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja ter izobraževanja odraslih, istočasno pa nudijo tudi visokokvalitetne zdravstvene storitve, med katerimi so poleg specialističnih ambulant tudi različne sodobne metode fizioterapije, delovne terapije, logopedije in zdravstvene nege. Velik poudarek dajejo vzgojnim dejavnostim s pestro izbiro prostočasnih dejavnosti, prilagojenih športov in projektov, v ospredje postavljajo povezovanje z okoljem in šolo za samostojno življenje.

povzeto po spletni strani

Vir in foto: Mladinski center Idrija

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Lokalno Projekti

Sorodni članki

Avtorji