Socialna akademija Akcija! Predstavitev nevladnih mladinskih organizacij.

Bivak ekipa
12 okt2017
446

SLOVENIJAV sklopu mesečne teme Medsektorsko povezovanje – neformalno in formalno izobraževanje vam v Akciji! Predstavitev nevladnih organizacij v mladinskem sektorju predstavljamo Socialno akademijo. Organizacijo sestavlja skupina ljudi vseh generacij, ki preko neformalnega izobraževanja in aktivnega državljanstva mladim ponuja priložnosti, da se v polnosti udejstvujejo v družbi. Kateri so najbolj prepoznavni projekti na mladinskem področju, ki jih izvajajo na Socialni akademiji, pa si lahko preberete v prispevku.

Koliko mladih deluje v okviru vaše organizacije?
100 mladih aktivno sodeluje z nami, vsako leto pa se na delavnicah, usposabljanjih, v coworkingu in na ostalih dogodkih zvrsti prek 1.000 mladih.

Kako vključujete mlade in zagotavljate pogoje za njihovo aktivno participacijo?
Za mlade organiziramo različne delavnice, usposabljanja in mednarodne aktivnosti. Tistim, ki začutijo naše poslanstvo in se v njem najdejo, dodelimo mentorja, ki jim pomaga najti takšno vlogo v naših aktivnostih, ki mu bo pomagala rasti in še naprej razvijati svoje talente. Mentor je tisti, ki je z mladimi v rednih stikih in jim posreduje priložnosti, ki mu jih nudijo aktivnosti na Socialni akademiji. Prva srečanja so torej za mlade dokaj neobvezujoča, kasneje pa se, če to želijo, njihova vključenost, odgovornost, s tem pa tudi “profit” povečuje.

socialna_akademija_logotip_rgb

Logo.

Katere tri lastnosti, po mnenju vaše organizacije, opišejo mlade v Sloveniji?
Iskrivi, aktivni, vedoželjni.

Kaj so glavni izziv in kaj glavne prednosti mladih?
Glavni izziv je postati pokončna osebnost in se postaviti na lastne noge, saj se v mladosti premalokrat srečajo z »zdravo odgovornostjo«. Ali se jim odgovornost vsiljuje ali pa se jim je ne preda.
Prednost mladih v Sloveniji pa je gotovo njihova razgledanost, izobraženost. Smo na stičišču mnogih kultur in tako mladih kot tudi odrasli drugih narodov našim mladim priznavajo svetovljanskost.

Kako vidite mlade v Sloveniji danes in kako leta 2050?

Mladi so pogosto plod tega, kako živijo odrasli. Trendi, načini življenja in navade se tako hitro spreminjajo, da je leto 2050 predolga doba za kakršnokoli špekulacijo. Trenutni trendi kažejo na to, da se klasična mladost izgublja, predvsem kot zasluga individualizacije odraščanja. Vsak gre po svoji edinstveni poti. Kaj, če leta 2050 pojem »mlad« sploh ne bo več obstajal kot sociološki termin, ampak samo še kot stanje duha?

Naši projekti

Socialna akademija zagotavlja infrastrukturo, znotraj katere se lahko razvijajo novi projekti in pobude na temelju ključnih dveh vrednot: človekovo dostojanstvo in skupno dobro. Naših mladinskih projektov je mnogo, spodaj je opisanih samo najpomembnejših pet. Zelo pa smo ponosni, da del naših aktivnosti predstavljajo tudi medgeneracijski projekti (Socialni teden, skupina mladih mamic, Prebudimo Slovenijo, …), ki nas vse popeljejo v čisto novi svet.

Inkubator 4.0, fb

Projekt Inkubator 4.0 – družbene pobude za večjo zaposlenost in boljšo prihodnost skozi tristopenjski proces usposabljanj mladim pomaga do zaposlitev v svetu 4.0.

inkubator4.0_logotip1. Stopnja: Moj korak naprej
Dvo-dnevno usposabljanje, kjer mladi dobijo:

- Razumevanje pomembnosti dejavnikov, ki vplivajo na poklicni uspeh in notranje zadovoljstvo, čas in orodja, da spoznaš sebe in ugotoviš, kaj si želiš in razmisliš o svojem osebnem poslanstvu;

- nova znanja in informacije za lažji in boljši prehod na trg dela;

- prostor, kjer lahko začneš razmišljati o svoji poslovni ideji ali pa razvijati idejo, ki jo že imaš;

- priložnost, da se vključiš v Inkubator 4.0, ki te bo podpiral in ti omogočal rast na tvoji poklicni poti;

- širšo socialno mrežo;

- kavo in rogljiček

2. Stopnja: Raznovrstna usposabljanja
Trenutno aktualna:

- Vodim, torej sem: usposabljanje za menedžerje

- Ustvari video: usposabljanje za snemalce in video produkcijo

3. Stopnja: Razvij svojo pobudo
Tretja stopnja ti omogoča, da svojo idejo predstaviš svetu, z vabljivo predstavitvijo pritegneš sodelavce in investitorje ter omogočiš, da ideja zaživi.

Vanj bo vključenih vsaj 320 mladih, vsaj 32 od teh pa se jih bo tekom projekta zaposlilo. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

ABC of youth work

ABC-logo.v.8V okviru projekta »ABC of Youth Work« bosta razviti dve inovativni orodji, namenjeni dvigu kakovosti mladinskega dela in vključevanju večjega števila mladih z manj priložnostmi v trajne skupine.

Prvo je sistem kakovosti vključevanja mladih v skupine, ki je namenjen predvsem vodstvenim kadrom v mladinskih organizacijah. Njegov namen je spreminjanje organizacijske kulture mladinskih organizacij, da bi ta postala bolj vključujoča in temeljila na pristopih, ki delujejo.

Drugo orodje pa je Priročnik o vključevanju mladih v skupine. Ta je namenjen mladinskim voditeljem ter delavcem in izhaja iz teze, da se je okolje, v katerem danes odraščajo mladi, v nekaj letih bistveno spremenilo predvsem na tehnološkem in socialnem področju. Glavni spremembi sta prinesla razvoj mobilnih komunikacij in množične migracije. Zaradi teh dveh pojavov mladinski delavci potrebujejo nove kompetence, ki jih večina sistemov usposabljanj še ne vključuje.

Za dosego teh ciljev je bila v projektu izvedena raziskava novih konceptov skupine, izvedenih je bilo 32 intervjujev in 9 fokusnih skupin. Opisali bomo 20 primerov dobre prakse, razvili in preizkusili 4-dnevno usposabljanje, ter razvili mentorsko shemo za vodje organizacij.

Mladinski delavci, trenerji in ostali, ki živite za mladinsko delo, vabljeni, da se nam pridružite na konferenci o Kvaliteti mladinskega dela, ki bo potekala zadnji teden januarja 2018. Predstavili bomo opravljeno raziskavo, spoznanja, ki smo jih pridobili o tem kako se mladi združujejo v skupine in zakaj v njih ostajajo, nato pa bomo preko dialoga iskali možnosti, kaj lahko menedžerji organizacij naredijo za dvig kakovosti ter kako povečati število vključenih mladih, ki tudi ostanejo aktivni v organizaciji.

Popotniško novinarstvo, fb

popotnisko_logo3

Popotniški logo.

Namen programa Popotniško novinarstvo je okrepiti kritično razmišljanje in družbeno udejstvovanje mladih. Kot pove moto: “Potuj. Misli. Deli.”, program spodbuja mlade k potovanjem, opazovanju sveta, zavzemanju stališč o družbenih vprašanjih in smiselni uporabi novih medijev. Mladi v okviru programa prevzamejo vloge popotniških novinarjev. Mladim projekt omogoča odhod v tujino, nekatere pa na delavnicah opogumi in jih opremi s kompetencami za medijsko izražanje.

Največja aktivnost projekta je zagotovo Bivak – popotniški festival.
Duh festivala BIVAK, katerega vrata letos odpiramo že četrtič, združuje:
– praznovanje popotništva,
– čudovita atmosfero,
– svetovne potopise,
– popotniški bazar in
– vrhunski glasbeni koncert.

Tokrat popotništvo v Hostlu Celica praznujemo dvakrat: 14.10. z miniBivakom, ki je v prvi vrsti namenjen družinam s potopisi in vrsto različnih otroških delavnic, in festivalom Bivak IV v torek 17.10., katerega vrhunca sta večerno predavanje Arneja Hodaliča in veliki koncert orkestra EtnoHisteria.

Do nedelje, pa imate še čas, da sodelujete na natečaju za najboljšo fotografijo ali za najboljšo kratko zgodbo »Čez meje«.

10 ključnih stvari, fb

Program opremlja mlade z veščinami, ki jih v šoli ne pridobijo, so pa ključne za osebni uspeh v njihovem življenju. Mlade želimo opolnomočiti in jim pomagati pri osebnem razvoju, saj verjamemo, da bodo mladi le tako lahko delovali kot odgovorni državljani. V okviru projekta pripravljamo interaktivne delavnice in krajša usposabljanja v različnih krajih po Sloveniji na teme: poklicanost, soočanje z neuspehi, notranji mir, čustvena inteligenca, iskanje lastne identitete,… ). Pripravili smo tudi priročnik za izvajanje mladinskih delavnic.

Ustvari film

S programom Ustvari film želimo mladim podati osnovne multimedijske kompetence. Mlade popeljemo v svet filmske produkcije, kjer spoznajo celoten potek izdelave filma, od pisanja scenarija, rokovanja z opremo do zaključne montaže in deljenja z drugimi. Na ta način se spoznajo z najbolj privlačnim kanalom, ki nam lahko pomaga pritegniti pozornost za družbeno relevantna vprašanja.

MMC promo photo (7)

Program Ustvari film.

Program ponuja različna daljša usposabljanja kot so Ustvari film, Ustvari dokumentarec, Ustvari risani film, Ustvari fotografijo, ter delavnice po celotni Sloveniji za srednje šole in društva.  Izdelke udeležencev na preteklih dogodkih, pa si lahko pogledate na Youtube kanalu Ustvari film.

logouf

Vir: uredništvo mlad.si

Foto: Socialna akademija

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Članki

Sorodni članki

Avtorji