Društvo študentov medicine Slovenije AKCIJA! Predstavitev nevladnih mladinskih organizacij.

Motivacijski-vikend-DŠMS-845x684
18 sep2017
582

SLOVENIJA – V sklopu mesečne rubrike AKCIJA! Predstavitev nevladnih mladinskih organizacij se je za portal mlad.si tokrat predstavilo Društvo študentov medicine Slovenije. Društvo študentov medicine Slovenije je dinamično, nepolitično in prostovoljno društvo vseh tistih študentov medicine, ki želijo svoj študij dopolniti z dodatnimi izobraževanji, udejanjiti svoje ideje v različnih projektih, se povezovati v globalnem zdravju z drugimi organizacijami ali pa se preprosto družiti. Društvo je mednarodno znano kot SloMSIC Ljubljana (Slovenian Medical Students’ International Committee Ljubljana), slednjo kratico pa prepoznavajo številni domači in tuji študentje, zdravniki, profesorji in ostali, saj ima več kot 60 letno tradicijo. Znotraj društva trenutno deluje 23 projektov in delovnih skupin, 5 izbranih projektov pa je DŠMS predstavilo tudi za naš portal.

Koliko mladih deluje v okviru vaše organizacije?

DŠMS ima trenutno okrog 1000 članov. V projektih je aktivnih okoli 600 članov.

IMG_1883

DŠMS.

Kako vključujete mlade in zagotavljate pogoje za njihovo aktivno participacijo?

Trenutno deluje v DŠMS 23 projektov in sicer 10 javno-zdravstvenih, 5 medicinsko-izobraževalnih, 5 kulturnih, 2 športna in mednarodne izmenjave.

Projekti so skupek aktivnosti, ki se dogajajo čez vse leto z izjemo poletnih počitnic. Vsak projekt deluje na svojem področju, na področjih, ki se prekrivajo, pa projekti sodelujejo. Študentje medicine in sorodnih ved se lahko projektom pridružijo kot člani in pomagajo sooblikovati aktivnosti tako vsebinsko kot organizacijsko. Projektu se lahko pridružijo kdajkoli čez leto, saj so sestanki odprtega tipa. Aktivnosti so namenjene širši populaciji, tam vključujemo mlade kot aktivne ali pasivne udeležence delavnic, okroglih miz, stojnic… Posamezni projekti izvajajo za svoje člane tudi strateške in izobraževalne vikende. Trudimo se ohranjati trajnost in odličnost projektov, tako nekateri projekti delujejo znotraj društva že 20let. V zadnjih 3 letih pa smo prejeli tri nagrade za najboljše projekte s strani IFMSA (International Federation of Medical Students’ Assosications).

Vse projekte povezuje centrala DŠMS, skupek mladih, ki skrbi za vse administrativne zadeve in glavno organizacijo.

Katere tri lastnosti, po mnenju vaše organizacije, opišejo mlade v Sloveniji?

Vedoželjni, polni energije, kreativni.

Kaj so glavni izziv in kaj glavne prednosti mladih?

Izzivi trenutno so: dobiti zaposlitev, se osamosvojiti, si zagotoviti dobro prihodnost.

Prednosti: Prilagodljivost, inovativnost, energija.

Kako vidite mlade v Sloveniji danes in kako leta 2050?

Mladi v Sloveniji so danes bolj raznolika skupina, kot so bili kadarkoli poprej. Žal vse prevečkrat mediji in družba ocenjujejo mlade kot nezainteresirane ali apatične, vendar je to le delček celotne mladinske populacije. Mladinsko delo je v razmahu, vedno več se prisluhne mladim in tudi mladi se zavedajo svojega potenciala in nenazadnje tudi moči, ki jo imajo, zato se povezujejo, tako na lokalni, regionalni, nacionalni in tudi na mednarodni ravni. Potenciala je še veliko in potrebno ga je odkrivati in razvijati.

Mlade v letu 2050 je težko oceniti, saj se družba in tehnologije ter s tem svet spreminjajo tako hitro, da je včasih spremembam težko slediti. Vendar upamo, da bodo mladi do leta 2050 znali izkoristiti ves svoj potencial, tako kot posamezniki, kot tudi v skupnosti. Mladi bodo z mladimi delali za mlade, saj bo aktivna participacija zaželjena in vzpodbujana, njihovo delo in nasploh delo na mladinskem področju pa javno priznano in upoštevano. Sicer bo delež mladih v družbi verjetno še nekaj časa upadal, saj se populacija stara, vendar se bodo tudi starejše generacije, torej tisti, ki so danes mladi in bodo leta 2050 na mestih odločanja, morale zavedati pomena sodelovanja mladih, kajti že dolgo velja pregovor, da na mladih svet stoji.

Imuno

logo imunoCepljenje je tema, ki zadnja leta postaja zmeraj aktualnejša. Med ljudmi se pojavlja vedno več strahov in vprašanj, ki so večinoma posledica pomanjkanja razumevanja.

Novembra 2015 je bila zato ustanovljena delovna skupina pod okriljem Društva študentov medicine Slovenije (DŠMS), poimenovana Projekt Imuno, katere namen je s konstruktivno debato zmanjšati strahove, izobraziti javnost o pomenu cepljenja ter sčasoma pomagati dvigniti stopnjo precepljenosti na optimalno raven.

Poglavitna aktivnost je izobraževanje tako laikov kot študentov medicine in zdravstvenih delavcev. Člani izvajamo predavanja za različne ciljne publike: na šolah za starše v zdravstvenih domovih vodimo enourna predavanja namenjena bodočim staršem, vodimo delavnice na srednjih šolah v Ljubljani, prirejamo predavanja za študente različnih fakultet in organiziramo kongrese za študente medicine. Vsako leto na medicinski fakulteti vodimo akcijo cepljenja študentov proti gripi. Sodelujemo tudi na javnih stojnicah ob različnih dogodkih.

Ena naših pomembnejših dejavnosti je aktivno delovanje na socialnih omrežjih, kjer se proticepilska miselnost pogosto razširja. Dvakrat tedensko na Facebooku objavljamo novice in informacije iz sveta cepljenja, znanosti in medicine.

Organiziramo tudi interna izobraževanja za člane s področja imunologije in infekcijskih bolezni. Naši člani se prav tako izobražujejov tujini in sodelujejo na različnih strokovnih srečanjih.

mns-logoMisli na srce

Misli na srce je prostovoljni, neprofitni, javnozdravstveni projekt, ki že več let deluje v okviru Društva študentov medicine Slovenije. Člani projekta osveščajo širšo javnost o problematiki srčno-žilnih bolezni, njihovi preventivi in dejavnikih tveganja, saj so kardiovaskularne bolezni poglavitni vzrok smrti na svetovni ravni. Med letom pri projektu organizirajo delavnice za dijake, kongres, na katerem predavajo priznani zdravniki, in Krog zdravja, ki je največji enodnevni dogodek in poteka na Prešernovem trgu. V sodelovanju z Mestno občino Ljubljana organizirajo tudi izobraževanja za občane na četrtnih skupnostih. Za lažje osveščanje o srčno-žilnih boleznih člani projekta izvajajo meritve krvnega sladkorja, krvnega holesterola in krvnega tlaka.

 V odsevu

logo v odsevuProjekt V odsevu je prostovoljni in neprofitni projekt, ki  deluje v okviru Društva študentov medicine Slovenije od januarja 2014 in je bil ustanovljen z namenom izobraževanja in osveščanja o duševnem zdravju in duševnih motnjah ter njihove destigmatizacije. Primarna dejavnost projekta so delavnice medvrstniškega izobraževanja, ki so namenjene dijakom srednjih šol, tekom leta pa izvajamo različne aktivnosti in dogodke ob svetovnih dneh, povezanih z duševnim zdravjem. Ob svetovnem dnevu osveščanja o samopoškodovanju tako organiziramo literarni natečaj za srednješolce, ob mednarodnem tednu osveščanja o motnjah hranjenja Živo knjižnico na temo duševnih motenj, ob mednarodnem dnevu boja proti zlorabi drog likovni natečaj za osnovnošolce in srednješolce, v sklopu dneva duševnega zdravja pa kongres Duševne motnje skozi primere, ki je namenjen študentom medicine in vsem, ki jih tematika zanima.

Fb
Spletna stran

 Projekt Virus

logo virusNamen projekta je osveščanje o varni in zdravi spolnosti, destigmatizacija posameznikov, ki živijo s spolno prenosljivo okužbo, in razbijanje stereotipov o LGBT+ skupini ljudi. Projekt sestavljamo študentje in študentke medicine, ki želimo spolnost približati mladim in pri tem širiti zanesljive in objektivne informacije. Projekt VIRUS letos praznuje dvajsetletnico. Aktivnosti so namenjene mladim, vendar ne izključujejo starejšega prebivalstva, saj se s spolnostjo srečujemo skozi celotno življenje. Velik del truda je namenjenega izvajanju delavnic varne in zdrave spolnosti po srednjih in osnovnih šolah, na katerih osnovnošolcem oziroma srednješolcem predstavimo anatomijo moških in ženskih spolnih organov, metode kontracepcije, spolno prenosljive okužbe s poudarkom na virusu HIV in HPV, neposredno demonstriramo pravilni način natikanja kondoma na spolovilo in odgovarjamo na vprašanja, povezana s spolnostjo. Javnost osveščamo ob svetovnih dnevih raznih spolno prenosljivih okužb (Svetovni dan boja proti aidsu, Evropski teden testiranja, Teden osveščanja o raku materničnega vratu in virusu HPV, Svetovni dan hepatitisov …), pri nekaterih se dodatno povezujemo s kliničnimi ustanovami (npr. s Kliniko za infekcijske bolezni in vročinska stanja). Takrat postavimo stojnice na različnih lokacijah po Sloveniji in se pogovarjamo z mimoidočimi. Velik del osveščanja poteka prek socialnega omrežja Facebook. Organiziramo tudi razna predavanja in delavnice na temo reproduktivnega zdravja in spolno prenosljivih okužb, različna druženja in kulturne dogodke, ki popestrijo naše delo.

Facebook stran

Spletna stran

Elekronska pošta

Za Življenje

Projekt Za življenje Ljubljana je prostovoljni in neprofitni projekt, ki deluje v okviru Društva študentov medicine Slovenije od leta 2007. Osnovni cilj projekta je doseči boljšo ozaveščenost laikov o pomenu takojšnega nudenja prve pomoči – želimo si, da bi vsakdo dobro vedel, kako pravilno in učinkovito ukrepati ob nesreči ali nenadni bolezni, ter si to znanje upal tudi pravočasno uporabiti.  Izvajamo brezplačne obnovitvene tečaje prve pomoči po vsej Sloveniji, kjer udeležencem omogočimo, da osvojeno znanje tudi temeljito praktično preizkusijo pod nadzorom inštruktorjev. V letošnjem študijskem letu nam je uspelo izvesti več kot 100 delavnic, številne promocijske dogodke ter izobraziti več kot 3000 tečajnikov. Na delavnicah se udeleženci naučijo pravilnega pristopa k nezavestnemu ali poškodovanemu, izvajanja temeljnih postopkov oživljanja (TPO) – torej stisov prsnega koša in umetnega dihanja, TPO z uporabo avtomatskega eksternega defibrilatorja (AED), pravilnega nameščanja v položaj za nezavestnega in šokiranega, ukrepanja ob dušečem se odraslem ali otroku ter oskrbe hujših krvavitev in pogostih poškodb. Izvajamo delavnice za organizirane kolektive v podjetjih, vzgojno-varstvenih zavodih, gasilskih in športnih društvih, četrtnih skupnostih MOL, pa tudi za dijake in študente. Vsako leto izvedemo tudi nekaj celodnevnih demonstracij na prostem – tako smo se letos ponovno pridružili projektu Misli na srce na Krogu zdravja na Prešernovem trgu, našli pa ste nas lahko tudi ob Dnevu in Tednu zdravja na Univerzi v Ljubljani, na Taborniškem feštivalu, Tekmovanju Mladi in gore in še!

Facebook

Spletna stran

Elektronska pošta

Vir in foto: uredništvo mlad.si

 

 

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Članki

Sorodni članki

Avtorji