“Nič o mladih, brez mladih” Intervju s članico vodstva Evropskega mladinskega foruma Tino Hočevar.

Rochefort Belgium  21/01/2017 European Youth Forum meeting portraits
22 jun2017
1,512

EVROPA – Evropski mladinski forum je največja krovna mladinska organizacija, ki združuje nacionalne mladinske svete in mednarodne nevladne mladinske organizacije iz cele Evrope. Novembra 2016  je bila na generalni skupščini Foruma za članico vodstva YFJ izvoljena Tina Hočevar, bivša podpredsednica Mladinskega sveta Slovenije za mednarodno sodelovanje. Kljub obveznostim, ki jih zahteva vodenje Evropskega mladinskega foruma, je Tina Hočevar za uredništvo mlad.si odgovorila na vprašanja, v katerih boste izvedeli vse o delovanju YFJ, njenem delu in načrtih, ki jih zanjo prinaša poletje. 

Vaše izkušnje in uspehi v mladinskem sektorju so bili prepoznani tudi na evropski ravni. Kako ste postali del vodstva Evropskega mladinskega foruma,  krovne organizacije nacionalnih mladinskih svetov in mednarodnih mladinskih nevladnih organizacij iz cele Evrope?

Moja pot do vodstva Evropskega mladinskega foruma se je začela že kar nekaj časa nazaj. Prvi korak je bil članstvo in aktivna participacija v eni izmed nacionalnih mladinskih organizacij SKAM – Skupnost katoliške mladine. Vendar takrat še nisem vedela, niti si nisem upala pomisliti, da me bo udejstvovanje v mladinskem sektorju tako opolnomočilo in pripeljalo vse do vrhov evropskega mladinskega sektorja. V mandatu 2015-2016 sem bila podpredsednica Mladinskega sveta Slovenije za mednarodno sodelovanje, kar pomeni, da sem med drugim bila tudi uradna zastopnica MSS-ja na statutarnih zasedanjih Evropskega mladinskega foruma. Forum, njegovo poslanstvo in vrednote, mi je prirasel k srcu, vedno me je vleklo v mednarodne vode in odločila sem se, da kandidiram na volitvah za vodstvo Evropskega mladinskega foruma. Novembra lani sem na generalni skupščini Foruma bila izvoljena za članico vodstva YFJ

*kratica EYF pomeni European Youth Foundation zato se za kratico Evropskega mladinskega foruma uporablja YFJ, kar pomeni Youth Forum Jeunesse

Nam lahko na kratko predstavite YFJ*, kateri so cilji in vsebinska področja, s katerimi se ukvarjate, ter na kakšen način dosegate rezultate?

Evropski mladinski forum je največja krovna mladinska organizacija, ki združuje nacionalne mladinske svete in mednarodne nevladne mladinske organizacije iz cele Evrope. Trenutno imamo 104 organizacij članic in predstavljamo več deset milijonov mladih, članstvo pa vsako leto še narašča. Evropski mladinski forum je glas mladih v Evropi. Na evropski in globalni ravni zagovarjamo in se borimo za pravice mladih, socialno in ekonomsko vključenost mladih, participacijo mladih, trajnostni razvoj, razvoj močnih mladinskih organizacij, oblikovanje mladinskih politik ter prispevamo k prepoznavnosti in priznavanju mladinskega dela. Naše zagovorniške akcije naslavljajo različne institucije Evropske unije, Sveta Evrope ter Organizacije združenih narodov in so usmerjene k izboljšanju položaja mladih v Evropi in širše. V 21. letih delovanja se Evropski mladinski forum lahko pohvali s kar nekaj večjimi in vidnimi uspehi. Za podrobnejši pregled naših uspehov in našega dela pa bralce vabim, da obiščejo našo spletno stran oz. nas spremljajo na Facebooku.

European Youth Forum

Tina Hočevar, foto: Sander de Wilde.

Če vprašanje ni preveč osebno ali se da od opravljanja funkcije v YFJ živeti ali delo jemljete, kot del vašega poslanstva.

YFJ je moje poslanstvo, ki so mi ga zaupale organizacije članice YFJ, ko so me izvolile. Večina je prepričana, da sem zaposlena pri Evropskem mladinskem forumu, kar pa ne drži. Kot članica vodstva YFJ sem bila izvoljena in predstavljam, skupaj z ostalimi člani vodstva, politični del organizacije ter skrbim za njen razvoj, strateške usmeritve in Forum zastopam navzven – in to počnem prostovoljno z vsemi povrnjenimi stroški ter skromno nagrado. Pri delu me podpirajo strokovni sodelavci Foruma, okoli 25 jih je, ki pa so zaposleni in delo opravljajo v naši pisarni v Bruslju.

Kakšne so vaše odgovornosti in naloge, kot članice vodstva YFJ v mandatu 2017/2018? Kakšen doprinos bo imelo vaše delo za mlade v Sloveniji in mladinske organizacije ter celoten slovenski sektor.

Kot članica vodstva Evropskega mladinskega foruma sem zadolžena za sodelovanje s Svetom Evrope ter medregionalno sodelovanje. Svet Evrope je vodilna medvladna organizacija, ko pride do razvoja mladinske politike, vključevanja mladih, izobraževanja in mladinskega dela. Je tudi edina medvladna organizacija, ki ima vzpostavljen t. i. ‘co-management‘ sistem, kar pomeni, da o proračunu, prioritetah in aktivnostih Sveta Evrope na področju mladine, vladni predstavniki držav članic Sveta Evrope in mladi, ki so člani t. i. Posvetovalnega sveta za mlade pri Svetu Evrope, odločajo skupaj v okviru Mešanega sveta  za mlade pri Svetu Evrope. Gre za edinstven primer na svetu, v katerem je uresničen temeljni princip sodelovanja mladih – nič o mladih, brez mladih – pri oblikovanju in sprejemanju politik ter odločitev, ki vplivajo na življenja mladih.

Poleg tega pa krepim tudi sodelovanje YFJ z drugimi regionalni mladinskih platformami in organizacijami iz mediteranske regije, Afrike in Latinske Amerike ter Karibskega otočja. Predvsem sodelovanje z Afriko mi trenutno jemlje kar nekaj časa, namreč nahajamo se v prelomnem letu na področju evropsko-afriškega mladinskega sodelovanja, saj so mladi glavna tema prihajajočega srečanja voditeljev EU-Afrika.

Moje delo kot tudi delo celotnega Evropskega mladinskega foruma doprinaša k izboljšanju položajev mladih in krepitvi mladinskih organizacij po celo Evropi in s tem tudi mladih v Sloveniji. Programi, ukrepi, priporočila kot so Erasmus+, Evropska strategija za mlade, Evropska solidarnostno enota, Jamstvo za mlade, Priporočilo o dostopu mladih do pravic in Priporočilo o mladinskem delu Sveta Evrope močno vplivajo na situacijo mladih in mladinskih organizacij v Sloveniji.Poleg tega imam še vpogled v delovanje tako velike organizacije kot je YFJ (veliko uporabnih praks delovanja),  imam dostop do velikega nabora informacij, pomembnih akterjev v mladinskem sektorju, spoznavam veliko dobrih praks organizacij članic Evropskega mladinskega foruma in še veliko drugega, kar lahko prenesem v slovenski mladinski sektor, ki pa mora za to znanje imeti odprta ušesa in posluh. ­­­

TH_Mogherini

Osebni arhiv Tine Hočevar, srečanje z HR/VP Federico Mogherini.

YFJ sodeluje tudi z vladnimi institucijami kot so Evropska komisija, Svet Evrope. Kako uspešno je po vašem mnenju sodelovanje vaše organizacije z vladnimi institucijam?

Evropska komisija, Svet EU, Evropski parlament, Svet Evrope in Organizacija združenih narodov  so naši glavni partnerji, ko pride do zagovorništva mladih in spreminjanja situacije mladih na bolje. Z njimi imamo vzpostavljene dobre odnose, nas prepoznavajo kot strokovnjake za mladinsko področje in nas tako tudi povabijo na sestanke, srečanja, razprav, včasih skupaj priredimo tudi kakšen dogodek (npr. Evropski mladinski dogodek, ki ga organiziramo skupaj z Evropskim parlamentom in bo ponovno potekal naslednje leto). Naše predloge velikokrat upoštevajo, ne pa vedno. In tukaj moramo potem vložiti še dodaten trud, okrepiti zagovorništvo skupaj z našimi organizacijami članicami. Velikokrat moramo tudi še pojasnjevati kaj pomeni smiselna in resna participacija mladih.

V svojem delu pa veliko sodelujem še z Evropsko služba za zunanje delovanje (EEAS), Unijo za Sredozemlje, OECD, Arabska liga (LAS), UNFPA in drugimi, s katerimi imam zaenkrat pozitivne izkušnje.

Evropski solidarnostni enoti ste YFJ v mesecu maju predložil 8 ključnih zahtev mladinskih organizacij za razvoj programa? Jih lahko na kratko predstavite.

Pred kratkim je Evropska komisija predstavila pravno podlago za delovanje Evropskih solidarnostnih enot (ESE), v katero je vključila nekaj naših predlogov, kot je na primer podpora prostovoljstvu na lokalni ravni, ne pa vseh. Tako nadaljujemo z našim zagovorništvom in od Evropske komisije zahtevamo predvsem, da opredeli kaj solidarnost sploh pomeni, da se znotraj ESE vzpostavi dva segmenta, en za prostovoljstvo, drugi za zaposlitvena mesta, da k oblikovanju programa aktivno vključi mladinske organizacije in da se zagotovi kakovost, spremljanje in evalvacija programa. Predvsem nas skrbi dejstvo, da za ESE ni namenjen svež denar, ampak gre za sredstva iz proračuna Erasmus+: Mladi v akciji, kar bi pomenilo znižanje sredstev, ki jih imajo v okviru programa na voljo mladi in mladinske organizacije, ter morebitno izkoriščanje prostovoljstva za delovna mesta.

YFJ_GA

Osebni arhiv Tine Hočevar, Generalna skupščina YFJ v Varni.

Kakšni so vaši pogledi na položaj in delo mladinskih organizacij na evropski ravni in v slovenskem prostoru? Urad RS za mladino je pred kratkim izdal e-publikacijo Zgodbe o uspehu mladinskega sektorja v Sloveniji. Kakšna je vaša ocena dela mladinskega sektorja v Sloveniji, glede na to, da imate več vpogleda tudi v druge mladinske organizacije po Evropi?

Mladinske organizacije na evropski ravni veliko prispevajo k razvoju in prepoznavanju neformalnega izobraževanja, razvoju mladinskega dela in mladinske politike, prav tako pa s svojim delom neizmerno prispevajo k izboljšanju položaja mladih, jih opremljajo s t. i. mehkimi veščinami in jim ponujajo prostor za ustvarjanje, opolnomočenje, spoznavanje in druženje s sovrstniki, demokratično participacijo, skratka vse kar potrebujejo za doseganje svojih potencialov, osamosvajanje in življenje globalnega državljana. Pa vendar se mladinske organizacije velikokrat soočajo s finančnim primanjkljajem, pomanjkanjem prostorov in zaposlenih ter nepriznavanjem njihovega dela in prispevka k razvoju družbe, predvsem s strani držav.  Kar me predvsem skrbi je krčenja prostora za delovanje civilno-družbenih organizacij v nekaterih evropskih državah. S tem v Sloveniji (še) nimamo težav in naš mladinski sektor še naprej opravlja dobro delo, kar nazorno prikazuje tudi nova publikacija URSM-ja. Kljub temu pa je še kar nekaj prostora za izboljšave, tako na strani državnih institucij, kot tudi v mladinskem sektorju, na področju izvajanja nacionalne mladinske politike, večja transparentnost delovanja, izboljšanje kvalitete in rezultatov delovanja Mladinskega sveta Slovenije in nacionalnih mladinskih organizacij, večje povezovanje med različnimi akterji v sektorju, krepitev lokalnih mladinskih struktur, povečanje sredstev, ki so namenjena mladinskemu sektorju, medsektorsko sodelovanje in drugo. Pri tem ne gre za to, da je obstoječe stanje na teh področjih slabo, ampak za dejstvo, da je potencial mladinskega sektorja v Sloveniji velik, kot tudi njegov (potencialni) vpliv na izboljšanje položaja mladih. Naloga vseh, ki se s tem dnevno ukvarjamo pa je, da ta potencial v čim večji meri uresničujemo, naloga državnih institucij pa je, da zagotovi pogoje za to.

Nam lahko zaupate, katere so tiste stvari, ki vas v življenju še navdihujejo. Kaj počnete v prostem času?

Potovanja predvsem v države izven Evrope, me vedno znova navdihujejo, ker me soočijo z mini kulturnimi šoki, postavijo izven cone udobja in me velikokrat prisilijo, da razmišljam izven svojih okvirjev. Hkrati pa ugotoviš, da si mladi po celem svetu želimo istih stvari – doživeto in izpolnjeno življenje. Kljub temu, da res veliko potujem zaradi Evropskega mladinskega foruma, še vedno rada potujem tudi v prostem času. In ko le-tega še kaj ostane, se z veseljem zavrtim na salsa plesiščih v Ljubljani, “športam” in se družim s prijatelji.

Pa mogoče še za konec… Poletje je pred vrati. Ga boste izkoristili za oddih in nabiranje novih moči ali bo tudi ta čas bolj aktivno obarvan?

Polovička poletja bo zagotovo namenjena zasluženemu oddihu in nabiranju novih moči, predvsem pa idej. Čisto brez Evropskega mladinskega foruma pa le ne bo šlo, tako v začetku julija odhajam v Tunizijo na Mediteransko univerzo za mlade in globalno državljanstvo ter Evro-afriški forum civilnih organizacij. Aja, pa malo moram obnoviti in nadgraditi svoje znanje francoskega jezika.

Vir: uredništvo mlad.si

Foto: Osebni arhiv Tine Hočevar

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Intervjuji

Sorodni članki

Avtorji