Zveza slovenske podeželske mladine AKCIJA predstavitve nacionalnih organizacij, ki delujejo v mladinskem sektorju.

30.Drzavne_Kmecke_Igre197
18 maj2017
783

SLOVENIJA – V mesecu maju vam uredništvo mlad.si v okviru Akcija; predstavitev nacinalnih organizacij, ki delujejo v mladinskem sektorju, predstavlja Zvezo slovenske podeželske mladine. V času, ko vedno bolj cenimo hrano in pijačo, pri kateri poznamo poreklo, se javnost še vedno premalo zaveda pomena podpore mladim na podeželju in mladim kmetom, ki bodo v prihodnosti ključni akterji za zdravo in odgovorno prehranjenost planeta.

Zveza slovenske podeželske mladine je od ustanovitve postala, z več kot 3000 člani, ena največjih mladinskih organizacij v Sloveniji in edina, ki se aktivno ukvarja z mladimi na podeželju.V tem obdobju smo utrdili položaj v mednarodnem prostoru saj smo člani Evropskega komiteja mladih kmetov (CEJA) in Evropske podeželske mladine (Rural Youth Europe).

Vsako leto organiziramo ali soorganiziramo več državnih projektov: državni kviz Mladi in kmetijstvo, državne kmečke igre, izbor inovativne mlade kmetice oziroma inovativnega  mladega kmeta, ter srečanje društev podeželske mladine s športnimi igrami. Vsekakor pa ne smemo pozabiti na številne strokovne ekskurzije po Sloveniji in v tujino.

logo

ZSPM logo.

VIZIJA
Skozi druženje in povezovanje nabiramo izkušnje, ideje in znanje za osebno rast ter razvoj in prepoznavnost podeželja s poudarkom na kmetijstvu. Enotno ustvarjamo boljše pogoje za življenje. Mladi s podeželja bomo z zdravo kmečko pametjo ohranjali tradicijo in stremeli k inovativnosti in napredku.

Facebook ,Twitter, Youtub

5 glavnih:  

- Koliko mladih deluje v okviru vaše organizacije?

V okviru naše organizacije trenutno deluje 45 društev, ki imajo od 20 do 200 članov. Vodstvo organizacije sestavlja predsednik in 10 članov glavnega odbora od katerih vsak predstavlja eno regijo.

- Kako vključujete mlade in zagotavljate pogoje za njihovo aktivno participacijo?

30._Drzavne_Kmecke_Igre14

30. državne kmečke igre.

 

Mlade iz društev vključujemo preko regijskih predstavnikov, posveta podeželske mladine, kjer skupaj pripravljamo program, dogodkov, ki jih izvajajo… Mladi kmeti lahko aktivno participirajo preko skupine za mlade kmete in kmetijsko politiko, katere glavna naloga je zagovorništvo. Preko ZSPM imajo mladi kmetje tudi predstavnika v Svetu za kmetijstvo in podeželje Republike Slovenije.

- Katere tri lastnosti, po mnenju vaše organizacije, opišejo mlade v Sloveniji?

Če se osredotočimo na mlade s podeželja so le ti delovni, zagnani (tudi zaletavi) in inovativni.

- Kaj so glavni izzivi in kaj glavne prednosti mladih na podeželju?

Glavni izzivi mladih na podeželju in mladih kmetov so slabša infrastruktura v ruralnih okoljih, mladi kmetje težko pridejo do kmetijskih zemljišč, obstajajo tveganja, kot so naravne katastrofe… Prednosti so neposreden stik z naravo, medgeneracijsko in medvrstniško sodelovanje, finančne vzpodbude namenjene mladim kmetom, razvoju in generacijski prenovi kmetij, ustvarjanju delovnih mest, izobraževanju…

- Kako vidite mlade v Sloveniji danes in kako leta 2050?

Veliko mladih danes gravitira proti urbanim središčem, kmetijstvo pa se ne zdi prva možnost, ko izbirajo poklic. Beseda kmet ima negativno konotacijo, javnost pa se ne zaveda kako pomembna je podpora mladim, ki sedaj prevzemajo kmetije in bodo čez nekaj let (tudi leta 2050) odgovorni za prehranjenost planeta, saj se število ljudi povečuje, mladih, ki pridelujejo hrano pa je vedno manj. Mlade kmete leta 2050 vidimo, kot ključne akterje za zagotavljanje sožitja, stabilnosti in suverenosti. Vidimo jih, kot ,”agroprenuers” (podjetnike), ki bodo z novimi znanji in tehnologijami zmogli odgovarjati na izzive prihodnosti.

PROJEKTI:

Logo.

Akcijski načrt dela z mladimi kmeti 2016 – 2020

Akcijski načrt dela z mladimi kmeti predstavlja pomembno vez med mladimi kmeti in tremi poglavitnimi institucijami – ZSPM, MKGP in KGZS. Z akcijskim načrtom smo opredelili konkretne mehanizme za vzpostavitev celovitega sistema, ki bo mlademu kmetu predstavljal in nudil podporno okolje, kjer bo pridobil nova znanja, potrebne informacije ter izmenjal izkušnje. Ustvarjalno okolje bo trden temelj učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti kmetije mladega kmeta, kar je poglavitni dejavnik trajnostne rasti.

Podjetnost, odprtost, ponos, pogum, samozavest in samopodoba so temeljne lastnosti mladega kmeta, ki jih nenehno dopolnjuje z novimi znanji in veščinami. Z aktivnostmi, ki se bodo odvijale, bomo ozaveščali širšo javnost o pomembnosti kmetijskega sektorja in mladega kmeta o delovanja družbe. Spodbujali bomo vzajemen odnos mladega kmeta z vsemi deležniki. Le to omogoča mlademu kmetu kakovosten razvoj ter širši javnosti približa pomen in ugled (mladih) kmetov. Med deležnike spadajo tudi izobraževalne ustanove, preko katerih bomo mlade seznanili z delom mladega kmeta, kar je ključen dejavnik poznejše vzajemnosti, izboljšanja ugleda kmetijstva, spoštovanje drug drugega, izmenjave znanj in izkušenj ter prenosa znanja. Prihodnost slovenskega kmetijstva so mladi kmetje, ki predstavljajo nacionalni interes, katerega ključni cilj je samooskrba s kakovostno pridelano hrano – pomembni pa so še poseljenost in razvoj podeželja, ohranjanje okolja, vključenost kmetijstva v vse nacionalne strategije,… Dosegli bomo, da bo kmet pomemben člen lokalne, regionalne, nacionalne politike, ki skrbi za dobrobit nadaljnjih generacij ter s kmetijsko dejavnostjo preživlja družino in ji s tem omogoča višji življenjski standard.

Aktivnosti Akcijskega načrta so namenjene vsem mladim kmetom in s strani ZSPM predstavljajo izobraževalne vsebine, pobude za spremembe zakonov v povezavi z mladimi kmeti, vzpostavitev platforme za pomoč na kmetijah, pregled šolske literature, ki vsebuje kmetijske tematike… Ena glavnih aktivnosti je srečanje mladih kmetov, ki ga organiziramo skupaj s KGZS in MKGP in je bilo do sedaj izvedeno dvakrat. Na dogodku smo zbrali tiste, ki so uspešno kandidirali na razpisu podukrep 6.1. – Pomoč za zagon dejavnost za mlade kmete in skupaj z njimi in političnimi odločevalci iskali rešitve izzivov s katerimi se soočajo. Pri podeželski mladini smo vzpostavili info točko, ki pomaga mladim kmetom iskati odgovore na vprašanja povezana z zakonskimi določbami, razpisi… V sodelovanju z JA SPIRIT Slovenija smo izvedli štiridnevno delavnico ,”Izzivi mladih: Od ideje do celovite rešitev,” kjer so udeleženci razvijali svoje ideje. Nadaljnje aktivnosti akcijskega načrta bodo potekale do leta 2020.

Galerija

Državne kmečke igre

Leta 2016 smo praznovali pomemben mejnik. Organizirali smo 30. državne kmečke igre, ki jih je izvedlo društvo podeželske mladine Slovenske Konjice. Igre so se v tem času razvile v eno naših najbolj odmevnih prireditev.

Začetek uradnega dela iger je bil v petek, 9. julija, v Gostilni Grič, kjer je potekala okrogla miza na temo razvoja kmečkih iger. V razpravi so sodelovali organizator prvih iger Branko Ravnik, predsednica ZSPM v času 10. kmečkih iger Metoda Senica, organizator državnih in prvih mednarodnih kmečkih iger leta 2008 v Slovenskih Konjicah Jože Kotnik, in aktualen predsednik ZSPM Rok Damijan.

30.Drzavne_Kmecke_Igre

30. državne kmečke igre.

Naslednji dan, v soboto popoldne je na letališču v Ločah pri Slovenskih Konjicah potekalo še tekmovanje. Veselega druženja mladih se je udeležilo 20 društev iz cele Slovenije, poleg tega so tekmovale tudi tri dodatne ekipe: iz Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, glavnega odbora ZSPM in ekipa avstrijske podeželske mladine. Najprej so se ekipe pomerile v tradicionalni košnji in grabljenju trave, nato pa so sledile še igre, ki šaljiv način prikazujejo kmečka opravila v preteklosti: sajenje in zalivanje trte ter prenašanju vode…

Namen iger je ohranjanje običajev, omogočajo pa tudi druženje mladih s podeželja, kar naši člani prepoznavajo kot eno prioritetnih področij delovanja ZSPM. Igre vsako leto izvede društvo, ki si je v prejšnjem letu priborilo zmago. Regije pred državnim tekmovanjem organizirajo regijske kmečke igre, ki so neke vrste kvalifikacije za tekmovanje na nacionalni ravni.

Galerija

Inovatini mladi kmet

IMK je izbor inovativnih mladih kmetov z njihovimi inovativ­nimi idejami na kmetijskem, gozdarskem ali ribiškem področju. Zaključi se s podelitvijo naslova najboljšemu kandidatu po oceni strokovne komisije in najboljšemu kandidatu po izboru širše javnosti. Namen prireditve je podpirati inovativnost med mladimi s področja kmetijstva, gozdarstva ali ribištva ter spod­buditi prenašanje znanja in spodbuditi promocijo dobitnika naziva. Izbor, ki ga organiziramo s KGZS, je ena izmed možnosti, da svoje ideje in kmetijo predstavite širši javnosti.

DSC_8220

Podelitve nagrad Inovativni mladi kmet.

Projekt teče od junija, ko je objavljeno povabilo k sodelovanju, preko poletja, ko zbiramo prijave do novembra, ko slavnostno razglasimo dobitnika naziva Inovativni mladi kmet za tisto leto. Medtem strokovna komisija obišče kmetije kandidatov in si ogleda njihove inovacije. Ekipa oddaje Ljudje in zemlja pa posname predstavitve kandidatov, ki jih prikaže v posebni, projektu namenjeni oddaji na nacionalni televiziji. V preteklih dveh letih smo prvič izvedli tudi spletno glasovanje za najboljšo idejo, zmagovalec pa je prejel kar 1000 všečkov na Fb profilu ZSPM. Podelitve nagrade je v letu 2016 v predsedniški palači je gostil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Galerija

Vir: uredništvo mlad.si, Zveza slovenske podeželske mladine

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Članki

Sorodni članki

Avtorji