Imenik politik ukrepov Publikacija Politike, ukrepi in programi za preprečevanje poškodb otrok in mladostnikov v Sloveniji.

slika-_original-1327043110-685973
23 maj2017
280

SLOVENIJANacionalni inštitut za javno zdravje je izdal pubikacijo Politike, ukrepi in programi za preprečevanje poškodb otrok in mladostnikov v Sloveniji.  Publikacija z imenikom obstoječih politik, ukrepov in programov omogoča vpogled v intervencije na področju preprečevanja poškodb otrok in mladostnikov, ki se izvajajo v Sloveniji, in vsebuje ključne informacije o 93 različnih intervencijah ter povezave do relevantnih dokumentov in gradiv.

Izbrana tematika je zahtevna in kompleksna in v našem prostoru v strokovni in znanstveni literaturi relativno skromno obravnavana. Na drugi strani pa so v praksi poškodbe otrok in mladostnikov pogost pojav, saj so vodilni vzrok smrti otrok v prvem letu starosti in mladostnikov, pogoste p so tudi obravnave otrok v službah nujne medicinske pomoči in/ali sprejemi v bolnišnice. Pri preprečevanju katerekoli vrste poškodb pri ciljni populaciji je vedno mogoče izbrati eno ali več ustreznih strategij, preprečevanje pa je bolj učinkovito, če uporabimo več strategij hkrati. Izvajanje teh strategij je dobra investicija za izboljšanje zdravja otrok, hkrati pa se investicija v preventivne ukrepe večkratno povrne.

Imenik politik ukrepov otroci in mladostniki 2017

Naslovnica.

Namen publikacije z imenikom obstoječih politik, ukrepov in programov na področju preprečevanja poškodb otrok in mladostnikov je okrepiti opolnomočenost strokovnjakov, njihovo mreženje in medsektorsko sodelovanje, izboljšati osveščenost javnosti ter spodbuditi večjo zavezanost politike in strokovnjakov za razvoj in implementacijo dobrih praks, razvoj novih in spoštovanje sprejetih varnostnih standardov ter nadzor nad izvajanjem predpisov v vseh sektorjih.

V publikaciji je opisanih 93 različnih politik, ukrepov in programov na sedmih varnostnih področjih: padci, promet, stik z vročo tekočino in ognjem, šport in rekreacija, utopitve, zadušitve, zastrupitve. Politike, ukrepi in programi so opisani po enotnih kriterijih in prikazani strukturirano na treh ravneh: na prvi ravni so intervencije razdeljene po glavnih varnostnih področjih, v okviru katerih je potrebno njihovo izvajanje (npr. utopitve, zadušitve, zastrupitve …); na drugi ravni so v okviru varnostnega področja intervencije razdeljene v skupine glede na prevladujoči pristop pri preprečevanju poškodb (npr. strateški dokumenti, varnost proizvodov, varnost bivalnega okolja …); na tretji ravni pa je za vsako intervencijo izdelan povzetek vsebine in ključnih informacij o intervenciji (npr. raven izvajanja, pristop, ciljna populacija).

Monografija strokovnjakov Nacionalnega inštituta za javno zdravje Republike Slovenije in njihovo znanstveno-raziskovalno ter tudi praktično delo na tem področju sta dobro izhodišče za interdisciplinarno delo. Pričujoča publikacija je za področje obvladovanja poškodb otrok in mladostnikov izjemno pomemben začetni korak za izboljšanje stanja v Sloveniji.” Prim. prof. dr. Marjan Bilban

Vir in foto: uredništvo mlad.si povzeto po Nacionalni inštitut za javno zdravje Repubika Slovenija

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Nacionalno

Sorodni članki

Avtorji