Podjetniški portal Spirit Slovenija

small-business-ideas-for-women-in-big-cities
23 maj2017
513

SLOVENIJA – Uredništvo mlad.si vam predstavlja Podjetniški portal, ki je namenjen vsem, ki razmišljajo o podjetništvu ali pa so že podjetniki in želijo v svoji dejavnosti preiti na višji razvojni nivo. Posebno pozornost pa so na Spirit Slovenija v okviru programa Spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti pri mladih namenili tudi vsem mladim, ki lahko na enem mestu dobijo vse potrebne informacije za prvi stik s podjetništvom.

Portal deluje kot spletno stičišče za potencialne podjetnike, obstoječe podjetnike, tiste, ki širijo in razvijajo svoj posel, tako v Sloveniji kot tudi v tujini ter tudi za splošno javnost in vse ostale zainteresirane uporabnike.

SPIRIT Slovenija logo.

 Nudi koristne informacije o:

 -postopku registracije podjetja in statusnih spremembah,

-podjetniški ideji, njenem vrednotenju, podjetniškem načrtu in podjetniških priložnostih,

-dostopanju do brezplačnih svetovalnih storitev pri vstopnih točkah VEM, subjektih inovativnega okolja ter družbah tveganega kapitala,

-možnostih pridobivanja finančnih virov in drugih vrst pomoči, ki jih potrebujejo podjetja pri svojem poslovanju,

-aktualnih novicah, dogodkih in javnih razpisih s področja podjetništva in inovativnosti…

 Uporabnik portala lahko tako v vsaki fazi razvoja podjetja (ideja à zagon àrazvoj àrast) najde potrebne informacije oz. institucije podpornega okolja za podjetništvo, ki mu lahko nudijo podporo.

 Portal ima mesečno približno 32.000 obiska.

logo_podjetniski_portal_blue

Podjetniški portal logo.

Del Podjetniškega portala je tudi brezplačni tedenski e-priročnik “MSP” – “Moj spletni priročnik, ki je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem.

Namen e-priročnika je tedensko informiranje podjetij o:

- novih javnih razpisih in različnih virih financiranja

- novostih v zakonodaji in predpisih, ki urejajo poslovanje podjetij

- borzi ponudb in povpraševanj tujih podjetij, ki si želijo sodelovanja z našimi podjetji

- brezplačnih podjetniških usposabljanjih, seminarjih, delavnicah

- skupnih sejemskih nastopih v tujini pod okriljem javne agencije SPIRIT Slovenija

- poslovnih delegacijah

- aktualnih poslovnih priložnostih za podjetja na domačem in tujih trgih

- novih programih, projektih, storitvah in idejah, namenjenih razvoju podjetij

- inovativnosti in podjetnosti mladih

 E-priročnik s pomočjo naše mreže VEM 32 vstopnih točk po vsej Sloveniji doseže več kot 70.000 vseh slovenskih podjetij.

 Letno tako izide 52 številk e-priročnika.

Na povezavi Mladim se dogaja si lahko ogledate vsebine, ki se nanašajo na aktivnosti, ki jih v okviru programa Spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti pri mladih pomembne za izvajanje aktivnosti v okviru posameznega leta. Tako so na spletni povezavi informacije o usposabljanjih pedagogov, ki izvajajo aktivnosti z mladimi, o raznih spodbudah, ki jih zagotavljamo za osnovne in srednje šole, omogočen je dostop do gradiv in informacij. Tekom izvajanja posameznih eksperimentalnih aktivnosti izvajamo tudi animacijske aktivnosti preko te strani, vendar se v zadnjem času aktivnosti izvajajo pretežno preko podpornih inštitucij in šol, ki same naslavljajo ciljne skupine.

Spirit Slovenija

Vir: uredništvo mlad.si

Foto: Svetovni splet

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Članki

Sorodni članki

Avtorji