Lov na osnovne delce Predavanje prof. dr. Petra Križana.

2017 04 03 Krizan
19 maj2017
245

MARIBORCenter eksperimentov Maribor je 3. aprila 2017 gostil prof. dr. Petra Križana, ki je z zelo zanimivim predavanjem prestavil svoje delo in delo kolegov na projektu Belle in Belle II v japonskem trkalniku KEKB.

IMG_6992

Ekipa dr. Križana je v okviru eksperimenta Belle prispevala inštrumente in meritve, ki so sodelovali pri potrditvi obstoja antimaterije, za kar sta Makoto Kobayashi in Toshihide Maskawa prejela Nobelovo nagrado za fiziko leta 2008. Maskawa in Kobayashi sta leta 1973 napovedala mehanizem spontanega zloma elektrošibke simetrije, ki napoveduje vsaj tri družine kvarkov v naravi. Eksperiment Belle je potekal od leta 1999 do 2010, na njem je sodelovalo več kot 400 fizikov in inženirjev s celega sveta. Glavni cilj je bil raziskati kršitev simetrije CP, ki je povezana z obstojem antimaterije. Eksperiment je bil uspešno zaključen, v okviru le-tega je bilo objavljenih več kot 300 znanstvenih člankov.

Prof. Križan je v okviru svojega predavanja sistematično na poljudnoznanstveni način predstavil nastanek vesolja (veliki pok) in kako v pospeševalnikih oz. trkalnikih simulirajo razmere v zgodnjem vesolju. Nato je razložil sestavo snovi, vse do osnovnih delcev – bozonov ter fermionov kvarkov in leptonov. Teorijo osnovnih delcev in njihovih interakcij združuje standardni model. Standardni model predvideva obstoj delcev in antidelcev, vendar v naravi ne najdemo nobenih antidelcev. Izkaže se, da so v zgodnjem času obstajali oboji, vendar so se med sabo anihilirali in ker je bilo veliko več delcev kot antidelcev, so obstali samo preostali delci. Dr. Križan je nato predstavil sam eksperiment Belle. Trkalnik KEKB leži 4 nadstropja pod zemljo in ima premer kilometer. Pospešuje elektrone in pozitrone v nasprotne smeri, ki nato trčijo v predvidenem delu trkalnika, kamor postavijo detektorje. Pri zaznavanju nastalih produktov trka je imela pomembno vlogo slovenska ekipa. Sledila je kratka predstavitev ene najbolj aktualnih in znanosti znanih fizikalnih tem v zadnjem desetletju – Higgsov bozon. Obstoj tega so dokazali v trkalniku LHC v CERN-u. Tudi ta trkalnik je prinesel Nobelovo nagrado in sicer leta 2013.
Kljub vsem novim odkritjem še vedno ne znamo razložiti čistega začetka vesolja. Tako kot tudi še ne znamo pojasniti temne energije in temne snovi. Da bi dobili popolnejši opis narave, se je Japonska odločila začeti z eksperimentom Belle II v novem, večjem trkalniku SuperKEKB. Iskali bodo obstoj nabitega Higgsovega delca, ki ga bodo poskušali zaznati z interakcijami med delci. Za to bodo potrebovali kar petdesetkrat več trkov kot so jih ustvarili v vseh 10 letih prvega eksperimenta Belle. Za nadgradnjo na Belle II je bilo treba zamenjati praktično vse komponente, med drugim tudi detektor. Izdelava novega detektorja ARICH, ki lahko zazna posamezne fotone, je potekala pod vodstvom Sama Korparja. Eksperiment Belle II je trenutno v fazi sestavljanja, na njem dela več kot 700 fizikov in inženirjev s celega sveta. 11. aprila so uspešno premaknili 1400-tonski detektor v končno lego, kar je bil še posebej pomemben korak za slovensko ekipo.
Prof. dr. Petru Križanu se zahvaljujemo za poučno in zelo zanimivo predstavitev.

Več imformacij dr. Križan objavlja na blogu

Vr in foto: Evropski kulturni in tehnološki center Maribor

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Novice

Sorodni članki

Avtorji