“Strpnost in medkulturni dialog za perspektivno evropsko družbo!” Zapis evropske poslanke Romane Tomc.

14-10-22 Tomc portrait STR-110
28 mar2017
856

SLOVENIJA – Pred dnevi smo zabeležili 60 let od postavitve temeljev Evrope, ki predstavlja najdaljše obdobje miru v zabeleženi zgodovine Evrope. Strpnost in spoštovanje drugačnosti predstavljata temeljni vrednoti Evropske unije, saj zagotavljata spoštovanje, vrednotenje in sprejemanje bogate raznolikosti človeške družbe. Mladim in strpnosti smo v mesecu marcu posebno pozornost namenili tudi na uredništvu mlad.si, prav tako pa smo ob tej priložnosti za zapis prosili evropsko poslanko Romano Tomc.

Romana Tomc, evropska poslanka.

Evropska unija je v minulih dneh praznovala svoj 60. rojstni dan, natančneje 60 let od podpisa Rimske pogodbe. V tem obdobju se je iz držav članic, ki so začele sodelovati na gospodarskem področju, razvila v unijo držav članic s skupnimi vrednotami in cilji na številnih, široko zastavljenih področjih. Evropska družba zaradi svoje raznolikosti velja za edinstven primer v svetu, zato si je EU za svoj moto izbrala “Združeni v raznolikosti.”

Trenutno se Evropska unija in širše mednarodno okolje soočata s številnimi izzivi. Priča smo negotovim časom, ki v našo družbo vnašajo razdor in različne oblike nestrpnosti. Prav negotovost pa je tista, ki sproža velike družbene spremembe. V Uniji tako lahko na političnem področju spremljamo vzpon populizma, na gospodarskem področju pa zapiranje držav pred tujo delovno silo, kar nasprotuje vsem temeljem in 4 svoboščinam na katerih je bila naša Unija zgrajena: prost pretok ljudi, blaga, kapitala in storitev.

Med temeljne vrednote Evropske unije spadata tudi strpnost in spoštovanje drugačnosti. To je zapisano  v 2. členu Pogodbe o EU, sprejemanje drugačnosti in poudarjanje enakopravnosti med ljudmi pa lahko najdemo na dnevnih redih vseh evropskih institucij. Evropska komisija na primer aktivno izvaja program Pravice, enakopravnost in državljanstvo 2014-2020, ki spodbuja nadaljnji razvoj in zaščito pravic vseh ljudi, kot so zapisane v pogodbah, listinah in mednarodnih konvencijah. Evropski poslanci redno spremljamo razmere na področju temeljnih pravic in morebitnih sistematičnih kršitev temeljnih pravic in se na njih odzivamo.

Ko govorimo o nestrpnosti pa ne moremo mimo interneta in socialnih omrežij. Veliko mladih namreč kot glavni vir informacij uporablja prav ti dve platformi. Zato se lahko pojavijo težave, če so novice in informacije interpretirane napačno in zapisane v sovražni luči. Ključnega pomena je, da mladi znate razbrati in najti informacije iz različnih spletnih virov in da znate ločiti dejstva od propagande. Ločnica med tema dvema je namreč pogosto zamegljena. Zagotovo pa je na področju strpnosti velikega pomena tudi izobraževanje. Pa najsi bo to akademsko ali pa neformalno izobraževanje in vključevanje v različne interesne skupine, ki vam širi obzorja in vas, kot posameznike, nadgrajuje. Prepričana sem, da lahko prav izobraževanje mladih veliko doprinese k medsebojnem spoštovanju kultur in vrednot različnih držav naše Unije v prihodnje.

Kot evropska poslanka se pri svojem delu srečujem s predstavniki različnih držav, kultur in veroizpovedi. Sama spoštujem raznolikost in poudarjam strpnost. Ne smemo pa pozabiti, da se nestrpnost in diskriminacija ne pojavljata zgolj na podlagi veroizpovedi ali rase, ampak pogosto tudi na podlagi različnih oblik invalidnosti in drugih omejitev posameznikov. Kot članica Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve se veliko ukvarjam s področjem politike zaposlovanja in vsemi vidiki socialne politike, kjer sta diskriminacija in razlikovanje še vedno prisotni.

Mladi predstavljate zelo pomemben del slovenske in evropske družbe. Zato ne dvomim  da boste v svojem življenju, tako poklicem kot zasebnem, lahko veliko doprinesli k strpnejši in pravičnejši družbi. Rek »Na mladih svet stoji« se sicer sliši že obrabljeno, a je zelo resničen. Zato vam na vaši poti, na vseh področjih, želim obilo poguma, uspeha in zdravih ambicij.

Romana Tomc, evropska poslanka

Vir: uredništvo mlad.si

Foto: Arhiv evropske poslanke

 

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Mnenja

Sorodni članki

Avtorji