Spoštovana dekleta in ženske!

Anja Kopač Mrak
08 mar2017
523

SLOVENIJA – Ob 8. marcu, mednarodnem dnevu žensk, objavljamo zapis ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dr. Anje Kopač Mrak.

Anja Kopač MrakSpoštovana dekleta in ženske! Slovenija se po vseh kazalnikih enakosti spolov uvršča nad povprečje Evropske unije, zaseda pa tudi odlična mesta na svetovnih lestvicah, ki merijo indekse enakosti med spoloma. Na to smo lahko ponosni. Ne smemo pa pozabiti, da je bila pot do sem dolga, da so se stoletja borili za pravice žensk in da tudi danes te pravice niso samoumevne.

Spomnimo se samo dogajanja v Evropskem parlamentu prejšnji teden. Poljski poslanec Janusz Korwin-Mikke je med nagovorom dejal, da so ženske šibkejše in manjše in manj inteligentne in da morajo zato zaslužiti manj. Ob takšnih nestrpnih in popolnoma neprimernih izjavah ne smemo biti tiho. Ne smemo samo skomigniti z rameni. Takšna izjava je zastrašujoča in vredna vsakega obsojanja. Besede namreč imajo moč in takšne lahko načnejo pravice, za katere so se borili stoletja. Javne osebe bi se morale tega zavedati. Če se ne, jih moramo ostali – ob takšnih in podobnih nestrpnih izjavah – vedno znova opozarjati in ponavljati, da je to nedopustno.

Spoštovanje različnosti je spoštovanje človekovih pravic. Ženske in moški smo si različni, vsak ima svojo vlogo, vendar smo si in si moramo biti enakovredni. In moramo imeti enake pravice.

Mednarodni dan žensk je priložnost, da opozorimo, da so na področju enakosti žensk in moških kljub nadpovprečnim statistikam tudi v Sloveniji še vedno teme in vprašanja, kjer je možnosti za razvoj in napredek še veliko.

Ženske smo v Sloveniji na trgu dela udeležene v skoraj takšni meri kakor moški, se pa zaradi starševstva srečujemo z več ovirami. Podatki kažejo, da smo velikokrat tudi bolj obremenjene s skrbstvenimi in gospodinjskimi opravili. Takšna, dvojna obremenjenost pomeni, da smo zaposlene ženske zaradi starševstva praviloma v neenakem položaju: pogosteje kakor moški delamo s krajšim delovnim časom, težje dobimo zaposlitev in težje karierno napredujemo, zlasti na položaje odločanja. Nujno je torej, da se neplačano delo pravičneje porazdeli med ženske in moške.

Družbene enakosti enega ali drugega spola ne moremo doseči brez sodelovanja obojih, tako žensk kakor moških. Boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, vključno s spodbujanjem dejavnega očetovstva, je pomemben cilj politike enakosti žensk in moških. K temu  ministrstvo dejavno pristopa: povečalo se je število dni očetovskega dopusta, izvajamo projekt Aktivni. Vsi, ki ga sofinancira EU. Z njim spodbujamo pravičnejšo porazdelitev plačanega in neplačanega dela, saj s tem pridobi vsa družba: moški in otroci pridobijo več skupnega časa, ženske pa boljše karierne možnosti in večjo ekonomsko neodvisnost.

Prav je, da osmi marec ostaja praznik žensk, da se spomnimo naših predhodnic, ki so se borile za naš lepši dan. Prav je, da se zavedamo, da moramo izborjene pravice čuvati  in da pogledamo, kje imamo še delo.

Spoštovane dame, dekleta, ženske, čestitke ob našem prazniku in lep dan!

dr. Anja Kopač Mrak

Vir: uredništvo mlad.si

Foto: Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije, med pogovorom za Sobotno prilogo, v Ljubljani, 7. avgusta 2015

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Mnenja

Sorodni članki

Avtorji