Javni shod ob dnevu žena Spomni se naših bic, ki so imele več pravic.

Spomni se naših bic (1)
23 mar2017
652

MARIBOR - Kolektiv Pizda! je 8.marca na mednarodni dan boja žensk za socialne, ekonomske in politične pravice v mestu Maribor organiziral javni shod, na katerem je javno obsodil družbeni sistem, ki nas potiska v vedno bolj odvisen in negotov položaj. Simbolično je na isti dan izšla 8 številka istoimenske družbeno-kritične revije.

8. marec je mednarodni dan boja žensk za socialne, ekonomske in politične pravice, ki so danes vse bolj ogrožene. Silvia Federici, feministična aktivistka in profesorica na newyorški univerzi Hofstra, je v Ljubljani leta 2014 opozorila, da zgodovina ni nujno napredna: “Ne mislite, da so pravice, ki jih uživate, zagotovljene za zmeraj. Ves čas je treba braniti doseženo in se bojevati za novo. Zdaj vidimo, koliko smo izgubili, če primerjamo današnje stanje s tistim v sedemdesetih letih, koliko pravic so nam postopoma odvzeli.” Da bi opozorili na nenehno krčenje socialnih pravic, za katere se moramo nenehno boriti, smo se v Kolektivu Pizda! odločili, da organiziramo javni shod, na katerem smo javno obsodili družbeni sistem, ki nas potiska v vedno bolj odvisen in negotov položaj. Na ta dan je simbolično izšla tudi 8. številka naše istoimenske družbeno-kritične revije. Kolektiv Pizda! sestavljamo prostovoljci Pekarne Magdalenske mreže (dijaki, študenti, mladi, brezposelni in prekarci), kjer že dve leti ustvarjamo in izdajamo fanzin ter z drugimi akcijami opozarjamo na neenakosti v družbi. Znotraj kolektiva si prizadevamo za svoboden razvoj posameznika v SODELOVANJU z VSEMI in V KORIST VSEH. Pizda! je v tem času postala za nas simbol boja za enakopravno, solidarno in pravično družbo. Vsak dan se je treba boriti proti kapitalizmu, ki v današnji družbi za sabo pušča strahotne lokalne in globalne posledice.

Spomni se naših bic.

Stojimo na pomembni prelomnici. Temeljne delavske ekonomske in socialne pravice, ki so bile izborjene v dolgem in trdem boju, se ponovno krčijo in grozi nam, da bodo počasi izničene, če se tem procesom ne bomo uprli. V Kolektivu Pizda! smo zato 8. marca 2017 ob 16.00 zasedli Glavni trg v Mariboru, kjer smo s protestnimi javnimi govori opozorili na molčeč konsenz, s katerim vsi spremljamo rušenje in uničevanje socialne države ter vse večjo atomizacijo družbe. Z javnimi političnimi in protestniškimi govori aktivistov smo se pridružili mednarodnim protestom proti ukinjanju temeljnih delavskih, političnih in socialnih pravic, ki so si jih izborile že naše bice. Na ta dan so podobni dogodki potekali tudi v številnih drugih državah po svetu, vse od Hrvaške, Švedske, Poljske pa do Irske. V Sloveniji pa so istočasno protestirali na Kongresnem trgu v Ljubljani tudi naši soborci iz študentske organizacije Iskra.

Na Glavnem trgu v Mariboru so aktivisti različnih generacij z nami delili svoje izkušnje in poglede na aktualno dogajanje v svetu in Sloveniji v povezavi s kratenjem pravic žensk in občih pravic, ki se nam trenutno zdijo še samoumevne, a nam jih lahko kaj kmalu odvzamejo. Ženske smo za isto delo plačane manj, prav tako opravljamo manj plačanega dela in več neplačanega. Z načrtnim kratenjem pravic, ki so povezane s porodniško, zapiranjem javnih vrtcev in skrbjo za otroke, so ženske finančno vse bolj obremenjene. S prekarnimi oblikami zaposlitve, ki ne nudijo vseh elementov dostojnega dela – in s tem dostojnega življenja, pa so ženske izpostavljene tudi vse večji revščini in izkoriščanju. V Sloveniji so predvsem ženske, stare nad 64 let, najbolj izpostavljene tveganju revščine. Prav tako so ženske ponovno potisnjene v sfero doma, kjer so ekonomsko odvisne od partnerja ali drugih družinskih članov. Kapital pa si mane roke s prisvajanjem nevidnega neplačanega dela, ki ga ženske opravljajo za štirimi stenami. Krivice, ki se dogajajo v Sloveniji, so vse bolj očitne in vsakodnevno širjenje pomanjkanja in revščine so alarmantni znaki, da je čas za ukrepanje na vseh področjih.

Za enakopravnost in pravice se moramo zato boriti vseskozi. Vsak dan! Pravic nam nihče ne bo podaril. Boljše družbe namreč ni mogoče izbojevati, če ne vzplamti iskra boja najširših ljudskih množic. Zato se pridružite organizacijam, društvom, iniciativam, zavedajte se svojih pravic, aktivirajte se, povežite se in na glas zahtevajte revolucionarne spremembe v naši družbi.

Vir in foto: Kolektiv Pizda, Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Mnenja

Sorodni članki

Avtorji