Novo vodstvo ZSKSS Novo vodstvo Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov

vodstvo zskss
16 mar2017
630

LJUBLJANA – V soboto, 11. marca 2017, so skavti izvolili novo vodstvo (izvršni odbor, nadzorni odbor, častno razsodišče) Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov za naslednja 3 leta.

Nov izvršni odbor

Nov izvršni odbor

 Načelnik in načelnica, ki bosta zastopala ZSKSS, vodila izvršni odbor ter nadzirala delo strokovne službe, ostajata Žiga Kovačič in Irena Mrak Merhar.

Generalni duhovni asistent je postal Janez Kobal. Skrbel bo za povezanost ZSKSS s Cerkvijo na Slovenskem.

Poverjenika za program sta sedaj Tjaša Sušin in Tadej Uršič. Poverjeništvo za program podpira člane in članice ZSKSS pri izvajanju skavtskih dejavnosti.

Poverjenik za gospodarstvo je postal Luka Tuta. Skrbel bo za  materialno in finančno delovanje ZSKSS, Skavtarnico (skavtsko trgovino), upravljanje in razvoj skavtskih objektov, nakupe dodatne opreme ter iskanje novih finančnih virov.

Poverjenica za odnose z javnostmi ostaja Ana Špes. Njena naloga je skrbeti za dobre odnose in pozitivno podobo Združenja ter skavtstva v vseh javnostih.

Nov poverjenik za podporo voditeljem je Nejc Kurbus. Naloga poverjeništva za podporo voditeljem je nuditi podporo voditeljem v stegih, regijski in na državni ravni.

Poverjenica za mednarodne odnose ostaja Urška Mali Kovačič. Poverjeništvo za mednarodne odnose pripravlja in izvaja strategijo sodelovanja z mednarodnimi skavtskimi organizacijami, kot sta WAGGGS in WOSM, pripravlja in izvaja strategijo navezovanja odnosov z drugimi organizacijami. Skrbi za promocijo mednarodne razsežnosti v ZSKSS in za usposabljanje voditeljev na mednarodni ravni. Pripravlja mednarodne skavtske aktivnosti in se udeležuje mednarodnih konferenc ter sprejema goste iz tujine in zanje pripravlja aktivnosti.

V nadzorni odbor so bili izglasovani Luka Novak (predsednik), Aleš Jekovec in Marko Puškarič. Nadzorni odbor, pregleduje blagajniško delovanje ter spremlja in nadzira finančno in gospodarsko delovanje v ZSKSS.

V častnem razsodišču bodo delovali Luka Tul (predsednik), Patricija Slakan Vujasinović in Viviana Ganzitti. Častno razsodišče presoja skladnost ravnanj organov, članov in drugih institucij v ZSKSS. Deluje v skladu z veljavno zakonodajo in veljavnimi akti ZSKSS. Pri svojem delu je samostojno in neodvisno.

Vir in foto: Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtinj

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Članki

Sorodni članki

Avtorji