Društvo SKAM AKCIJA predstavitve nacionalnih organizacij, ki delujejo v mladinskem sektorju.

© foto: Rok Rakun http://rrakun.com
10 feb2017
961

SLOVENIJA – V okviru AKCIJE predstavitve nacionalnih organizacij, ki delujejo v mladinskem sektorju, februarja predstavljamo Društvo SKAM. Za kaj gre? Predstavimo eno organizacijo, ki ima možnost predstavitve 5ih projektov, na katerih ustvarjajo. Poleg predstavitve projektov in mreženja z našimi bralci in bralkami pa vsaka organizacija odgovarja na vprašanja iz rubrike Glavnih 5. 

Sticnamladih_1

Društvo SKAM.

SKAM Skupnost katoliške mladine je največja članska prostovoljska mladinska neprofitna organizacija v katoliški Cerkvi, ki deluje po celi Sloveniji. V Cerkvi na vseh nivojih podpira in koordinira mladinsko pastoralo ter spodbuja njen razvoj. Izvaja narodne mladinske programe katoliške Cerkve. Za vse to je poverjena organizacija s strani Slovenske škofovske konference. Proaktivno povezuje mlade in različne druge organizacije s podobnimi vrednotami, ki delujejo lokalno, narodno in mednarodno. Koordinira in izvaja zagovorništvo katoliških mladinskih organizacij.

Programi temeljijo na vzgojni poti in so pripravljeni za različne starostne in interesne skupine. Sredstva za svoje delovanje pridobiva iz državnih, cerkvenih in drugih virov ter s tem zmanjšuje ceno za končnega uporabnika.

POSLANSTVO: Skupnost katoliške mladine z lastno vzgojno metodo in programi mlade vzgaja in spodbuja k življenju dejavnega katoličana in odgovornega državljana.

VREDNOTE: Pri našem delu nas vodijo: katoliška vera, skupnost, opolnomočen posameznik, ustvarjalnost, participacija, odgovornost.

Facebook, spletna stran, Twitter, YouTube

sticnamladih_3

Društvo SKAM.

Glavnih 5: 

  • Koliko mladih deluje v okviru vaše organizacije?

V okviru SKAM – Skupnosti katoliške mladine deluje 450 aktivnih prostovoljcev, ki sodelujejo pri ustvarjanju in izvajanju SKAMovih programov. Vseh članov med 15. in 29. letom starosti je 2200. Na leto se SKAMovih programov udeleži približno 7000 mladih iz cele Slovenije..

  • Kako vključujete mlade in zagotavljate pogoje za njihovo aktivno participacijo?

SKAM je organiziran v lokalne enote, ki zagotavljajo vključevanje in aktivno participacijo mladih že na lokalni ravni. Preko Skupnosti katoliške mladine se na lokalni ravni združuje na stotine mladih, ki preko lokalnih enot sooblikujejo življenje svoje okolice. Trudimo se za lokalni razvoj in našim lokalnim enotam nudimo podporo in spodbudo. Ustanovitev lokalne enote je velikega pomena za člane SKAMa na lokalni ravni, ki s tem dobijo nove možnosti za nadaljnji razvoj mladinske dejavnosti v domačem kraju. Naloge LE pa so, da na svojem območju: sprejme in izvaja lasten program, izvaja program Društva SKAM, izvršuje sklepe organov društva. Naslednjo stopnjo organiziranosti predstavljajo Regijski centri SKAM – Skupnosti katoliške mladine. Trenutno so aktivni trije regijski centri: Vipava, Ljubljana in Brinjeva gora in ponujajo raznolike aktivnosti in prostor za srečanja in usposabljanja mladih iz okolice. Preko celostne vzgojne poti mladim omogočamo, da postanejo odgovorni državljani in dejavni katoličani. Pomembno vlogo pri spodbujanju participacije mladih imajo naši programi, ki se odvijajo na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni in s tem zagotovimo, da se za vsakega najde nekaj ustreznega.

  • Katere tri lastnosti, po mnenju vaše organizacije, opišejo mlade v Sloveniji?

Mladi so najprej mladi, kar pomeni, da v sebi nosijo ogromno življenjske energije in ustvarjalnosti, ki ju koristno uporabijo pri uresničevanju svojih poklicnih in življenjskih ciljev (učenje, študij, delo in odločitve za življenjski stan). Mnogi mladi so pripravljeni nameniti del svojega časa za vrstnike ali mlajše od sebe preko najrazličnejših dejavnosti. Tako uresničujejo tudi sami sebe. Tretja lastnost pa je vpetost v trenutne svetovne trende (čas preživet na internetu in socialnih omrežjih), kar jim po eni strani omogoča veliko osebnih odnosov, hkrati pa jih včasih žal odvrača od osredotočenja na bistvene stvari v življenju.

  • Kaj so glavni izziv in kaj glavne prednosti mladih?
SKAM

Društvo SKAM.

Glavni izziv za mlade je odkriti svoje življenjsko poslanstvo, svojo nalogo, ki jo imajo v tem svetu, da bi spreminjali svet in ga naredili v prostor zase in za bližnje. O prednostih smo nekaj rekli že pri prejšnjem odgovoru, morda dodamo še to, da imajo v Sloveniji (oz. Evropi) danes ogromno možnosti za kvalitetno življenje in pridobivanje najrazličnejših izkušenj.

  • Kako vidite mlade v Sloveniji danes in kako leta 2050?

Mladi so danes v vrtincu socialnih omrežij, tehnologije, razvoja in napredka, a hkrati iščejo svojo poslanstvo na tem svetu, ki pa ga pogosto zaznamuje težek prehod na trg dela, nezaupanje v politične predstavnike, oznaka “izgubljene generacije” in drugo.

Mladi leta 2050 so aktivni in odgovorni državljani, ki svoj glas na volitvah lahko oddajo preko spleta, formalno izobraževanje jih je dobro pripravilo na prehod na trg dela, pri iskanju prve redne zaposlitve jim pomagajo izkušnje neformalnega izobraževanja, so aktivni v najrazličnejših mladinskih organizacijah ter živijo na svojem.

 5 izbranih aktivnosti/projektov:

STIČNA MLADIH

Vsako leto se tretjo soboto v septembru na tradicionalnem srečanju katoliške mladine v Stični pri cistercijanskem samostanu zbere med 5000 in 8000 mladih z namenom praznovanja mladosti in vere. Organizacija festivala Stična mladih je s strani Medškofijskega odbora za mladino pri Slovenski škofovski konferenci zaupana SKAM – Skupnosti katoliške mladine. Pri organizaciji vsako leto sodeluje več kot 200 prostovoljcev, ki v izvedbo vložijo veliko prostovoljnih ur, na festival se pripravljajo skozi celo leto. Prostovoljci so mladi iz vseh koncev Slovenije, različne starosti in delujejo v različnih ekipah (ekipa animatorjev, ulična ekipa, ekipa za tehniko, ekipa projektne pisarne, Stična bend, …). Celodnevno srečanje poteka od 9. zjutraj do 17.30 ure popoldne. Srečanje ponuja pester program za mlade, tako za dijake kot vse starejše od 19 let. V dopoldanskem delu se na različnih mestih znotraj in okoli samostana odvija dijaški program in program za študente in mlade v poklicih ter nogometni turnir. Ves čas je možnost za adoracijo in spoved, na tržnici pa različne organizacije ponujajo dodaten pester program. Srečanje v Stični vsako leto obiščejo tudi posebni gostje kot so znane osebe iz politike, znani glasbeniki ter mladi, ki so dosegli uspehe v športu, glasbi ali na drugih področjih.  Po času za kosilo sledi maša in nato praznovanje in zaključni koncert s Stična bendom. Vsebina Stične mladih vsako leto temelji na papeževi poslanici mladim. Leta 2016 je Stična mladih od predsednika RS Boruta Pahorja prejela slovensko zastavo v zahvalo za naše dolgoletno delo na mladinskem področju.

Krajša različica Stične mladih pa je Stična diha, ki se odvija na lokalni ravni. Z njo želimo Stično in njene vsebine približati mladim v njihovem domačem okolju. Skupaj z mladimi na župnijah in dekanijah po Sloveniji pripravimo program z delavnicami, zanimivimi gosti in veliko glasbe. V letu 2016 smo v sklopu Stične diha izvajali tudi delavnice strukturiranega dialoga, ki je prinesel nekaj dobrih idej za razvoj lokalnih mladinskih struktur in strategij.

EVROPSKO SREČANJE MLADIH (ESM)

Ekumenska skupnost iz Taizéja v Franciji skupaj z mladimi vsako leto organizira romanje zaupanja v enem izmed evropskih mest. Mladi v družbi vrstnikov s cele Evrope izkusijo kaj pomeni živeti različnost (med narodi in Cerkvami) in pri skupnih molitvah odkrivajo pomen zbranosti in tišine. Srečanje običajno poteka med 29. decembrom in 1. januarjem, tako da mladi skupaj dočakajo tudi novo leto. Med srečanjem so mladi romarji nastanjeni pri družinah, kar omogoča neposredni stik z lokalnim življenjem, tradicijo in kulturo. Program srečanja vsebuje ogled znamenitosti mesta, molitev, mašo, različne delavnice, pogovorne skupine, koncerte, umetniške razstave, molitveno bdenje za mir in festival narodov. Slovenska katoliška mladina se na Evropska srečanja mladih vsako leto odpravlja v organizaciji SKAM – Skupnosti katoliške mladine.

SVETOVNI DAN MLADIH (SDM)

Praznovanje in spoznavanje razsežnosti vere, druženje z mladimi iz različnih kultur – na drugi strani pa veselje, glasba, ples, molitev – vse to sestavlja enkraten mozaik, imenovan Svetovni dan mladih (SDM). Nazadnje smo Svetovni dan mladih praznovali med 20. in 31. julijem 2016 v Krakovu na Poljskem. Papež Frančišek pa je v Krakovu na zaključni maši razglasil, da bo naslednji Svetovni dan mladih v Panami januarja 2019. Na SDMju se običajno zbere med 3 do 5 milijonov mladih iz celega sveta. Glavni dogodki na SDMju so: otvoritvena maša, pozdrav papeža Frančiška, križev pot, vigilija s papežem ter zaključna maša. Vmes se odvijajo tudi številne različne delavnice za mlade, koncerti ter drugi umetniški nastopi. Pri pripravi in izvedbi SDMja sodeluje okoli 20 000 prostovoljcev iz celega sveta. Tudi slovenska katoliška mladina je zelo aktivna. V letu 2016 je v organizaciji SKAM – Skupnosti katoliške mladine v Krakov romalo okoli 560 mladih ter 20 prostovoljcev.

SLOVENSKA ŠOLA ZA ANIMATORJE (SŠA)

SKAM ne usposablja samo svojih prostovoljcev, ampak ustvarja priložnosti za izobraževanje in pridobivanje izkušenj za širok krog mladih. Pomembno nam je, da mladim pomagamo prepoznati njihov osebni in strokovni potencial ter da jih spremljamo v njihovem razvoju. Redno jih obveščamo in usmerjamo v nove priložnosti. Glede na njihov interes in sposobnosti jim ponudimo različne odgovornosti. Zato so tudi usposabljanja, ki jih pripravljamo, celostno naravnana. Upoštevajo posameznika in gradijo na moči skupine. Izvajajo jih usposobljeni in certificirani trenerji.

Eden izmed projektov, ki pokriva področje usposabljanj, je Slovenska šola za animatorje. Slovenska šola za animatorje (SŠA) motivira in usposablja kristjane za vodenje in delo prvenstveno v skupini otrok in/ali mladih v Cerkvi na temelju vzgojno pastoralnega modela. Deluje že skoraj dve desetletji ter izvaja programe, ki so prilagojeni starosti in odgovarjajo potrebam terena.  Različna vikend usposabljanja SŠA, namenjena učencem 8. in 9. razreda OŠ, srednješolcem ter študentom,  potekajo v različnih terminih skozi celo leto po vsem Sloveniji.

POLETNA ŠOLA SKUPNOSTI KAPRIJE

Poletje je čas počitnic, zato SKAM – Skupnost katoliške mladine na otoku Kaprije (Hrvaška) vsako leto v juliju in avgustu organizira poletne tedne za mlade med 13. in 30. letom starosti. Prepoznavnost Poletne šole skupnosti Kaprije je v lepi izkušnji skupnosti. Želimo si, da bi vsak udeleženec poletnih tednov bil sprejet takšen kot je in imel priložnost obogatiti skupnost s svojimi talenti. Na preprostih osemdnevnih počitnicah mladi živijo in gradijo skupnost. Skupaj kuhajo, jejo, pospravljajo, poglabljajo svoje poglede na življenje, se učijo drug od drugega, plavajo, se pogovarjajo, molijo, pojejo in še veliko drugega.

Vir in foto: uredništvo mlad.si, Društvo SKAM

 

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Članki

Sorodni članki

Avtorji