“Vse odločitve, program – delovanje soustvarjamo mladi do 30 let!” MC Idrija.

Foto arhiv MC (2)
31 jan2017
2,052

SLOVENIJA – Uredništvo www.mlad.si objavlja intervju z ekipo Mladinskega centra Idrija. Gre za mladinski center, kjer se dogaja! Kjer se mladostniki zabavajo, spoznavajo sovrstnike, kujejo nove projekte in širijo pozitivno mladinsko energijo. MC Idrija je v letu 2016 prejel državno priznanje v mladinskem sektorju, za prispevek k uveljavljanju mladinskega sektorja. Tu je intervju z zmagovalci, v prav vsakem pomenu besede.

Foto: Marko Čuk.

Foto: Marko Čuk.

V letu 2008 ste si zadali cilj, da poiščete prostor, kjer se bo mogoče družiti in sodelovati v različnih projektih in delavnicah. Kakšna je bila pot v prvih letih, prve ovire?

Začetek dela lahko beležimo v leto 2008, ko so se začela prva dogovarjanja z Občino Idrijo in prvi poskusi lobiranja, ki so hitro prešli v fazo iskanja lokacij in primernih organizacijskih oblik. Leta 2010 se je v obliki peticije zbiralo podpise za nov mladinski center, pripravljen je bil idejni okvir za oblikovanje in delovanje Mladinskega centra Idrija ter dokončno v dogovoru med mladinskimi društvi in Občino Idrija izbrana lokacija nekdanjega (italijanskega) frančiškanskega samostana, kasneje dijaškega doma.

Konec leta 2012 je bila pripravljena tripartitna pogodba med posameznimi mladinskimi društvi (Idrija 2020, Rod srebrnih krtov, Klub idrijskih študentov), Občino Idrijo in Centrom za idrijsko dediščino.

Ob prevzemu prostorov v začetku leta 2013 so bili le-ti v zelo slabem stanju. Mladi smo se angažirali in v marčevskih koncih tedna poprijeli za zidarske lopatice, material za kitanje sten, sredstvo proti plesni, pleskarske valje, čopiče in belilo. Poseben izziv so bili spodnji prostori, kjer so bile stene skoraj v celoti prekrite z globoko plastjo plesni. Na 20 delovnih akcijah je sodelovalo okrog 50 mladih, ki so opravili vsaj 2000 ur prostovoljnega dela.

Izziva opremljanja prostorov smo se lotili ekološko. Odločili smo se, da bomo v prostorih uporabili odsluženo pohištvo, ki ga bomo prenovili in ponovno uporabili na izvirne načine. Zato smo izpeljali razpis, na katerem smo soobčane naprosili, da nam sporočijo, če imajo odsluženo pohištvo, ki bi ga želeli podariti. Naleteli smo na velik odziv in naši prostori so bili (po procesu restavracije starejšega pohištva) kmalu polno opremljeni. Dodatno opremo smo izdelali iz palet, ki smo jih renovirali in jim vdahnili novo vlogo – postale so mize, klopce, kavči, stojala.

Leta 2013 pa so nato Društvo tabornikov Rod srebrnih krtov, Klub idrijskih študentov in Društvo za mladinski razvoj Idrija 2020 ustanovili Zvezo društev MC Idrija. Kakšne smernice ste začrtali takrat in ko pogledate nazaj, ste jih uresničili?

Začrtani cilji, kot so bili: ureditev prostorov in zagotovitev osnovne opreme; skupaj z društvi zagotoviti osnovni program; pravno – formalna ureditev med izvajalci, upravljalcem in občino; oblikovanje ekipe mladinskega centra in ustanovitev Zveze društev; oblikovanje CGP-ja; so bili uresničeni po približno dveh letih delovanja Mladinskega centra.

Kako ocenjujete odziv mladih v lokalnem okolju v prvih letih delovanja mladinskega centra?

Po dveh letih izvajanja različnih aktivnosti in oblikovanju stalnega programa se veča prepoznavnost Mladinskega centra med mladimi in v širšem lokalnem okolju. Glavno merilo za oceno odziva so na eni strani ideje in pobude, ki jih v MC-ju prejememo s strani mladih ter na drugi strani število mladih, ki se vključuje na že obstoječe aktivnosti. Na začetku delovanja smo večinoma izvajali pobude mladih, ki so člani enega izmed mladinskih društev, vse večja prepoznavnost MC-ja je pripomogla k večanju pobud (neorganiziranih) mladih – tako se npr. trenutno srečujejo 4 skupine mladih, ki delajo na svojih projektih.

Foto arhiv MC Idrija.

Foto arhiv MC Idrija.

Mladinski center Idrija je sodeloval tudi pri pripravi strategije Občine Idrija za mlade, ki je bila sprejeta leta 2015. Kakšno je bilo sodelovanje, ste zadovoljni z doseženim in kako spremljate izvajanje strategije?

Strategija za mlade Občine Idrija je bila pripravljena s strani mladih za mlade – pripravo analiz, vprašalnikov in predlogov so vodili mladi iz idrijskih mladinskih društev, zato lahko rečemo, da odraža želje in predvsem potrebe mladih. Strategija je identificirala tri ključna področja, na katerih je potrebno storiti največ – zaposlovanje mladih, stanovanja za mlade in vključevanje mladih. V letih od sprejema je bilo največ narejeno na vključevanju mladih, kar je obetaven začetek. Tudi na področju stanovanj za mlade se snujejo rešitve, medtem ko se na področju zaposlovanja še vedno soočamo s strukturnimi problemi, ki pa jih ni mogoče rešiti v letu in pol. Upamo predvsem, da energija ne pojenja. Prav zato je bila nedavno imenovana tudi komisija za mlade, ki bo županu svetovala pri realizaciji zastavljenih načrtov in opozarjala na odstopanja.

Mladinski center Idrija deluje tudi mednarodno, na katerih mednarodnih projektih sodelujete, kako?

V preteklosti smo skupaj z Občino Idrija izvedli projekt YSAM (Mladi sooblikujejo alpske občine), ki je združeval sedem vodij programov dela z mladimi, politične predstavnike in predstavnice sodelujočih občin z namenom izmenjave primerov dobrih praks na področju participacije mladih v demokratičnih procesih odločanja. V sklopu mladinske izmenjave in urbanistične delavnice (TBI: mladi, mesto in dediščina) so mladi predlagali in izvedli številne projekte, ukrepe in ideje, ki bodo Idrijo spremenile v mesto, prijaznejše do občanov, odprle nove priložnosti za poslovni in osebni razvoj ter na temelju Unescove dediščine zgradile boljšo prihodnost.   V marcu bomo gostili mladinsko izmenjavo, na kateri bodo mladi raziskovali, kako lahko bolje skrbimo za svoje duševno zdravje in zdravje drugih, kaj sploh je duševno zdravje in zakaj ostaja tabu, kakšno vlogo pri tem igra psihologija ter kako vse to teoretično znanja prenesti in tudi preizkustiti v praksi. Prav tako bomo za 7 mesecev, v okviru Evropske prostovoljske službe, gostili špansko prostovoljko, ki bo med drugim skrbela tudi za promocijo mednarodnega mladinskega dela.

IMG_4708

Foto arhiv MC Idrija.

Prejeli ste državno priznanje v mladinskem sektorju v letu 2016, za prispevek k uveljavljanju mladinskega sektorja. S čim verjamete, da ste jih prepričali, v čem prepoznavate lastno dodano vrednost?

Z delovanjem Mladinskega centra se je spremenil pogled na mlade v Občini Idriji. S povezovanjem in sodelovanjem smo zgled ostalim organizacijam, saj nam uspeva povezovati in zagovarjati stališča mladih v lokalnem okolju in nastopati kot enoten sogovornik. Dodana vrednost, s čimer se tudi razlikujemo od večine mladinskih centrov po Sloveniji, je ta, da vse odločitve, program – delovanje soustvarjamo mladi do 30 let.

V čem dodajate vrednost pri opravljanju mladinskega dela, katere pristope preferirate? Kako sodelujete z ostalimi deležniki v mladinskem sektorju?

K organizaciji aktivnosti Mladinski center Idrija pristopa holistično in strateško – vse aktivnosti so usmerjene k reševanju izzivov, ki so identificirani in opredeljeni v raziskavah mladih občine Idrija: predvsem na področju zaposlovanja (podjetniški krožki, makers’ space, delavnice in usposabljanja), bivanjske problematike (raziskave bivanjskih problemov, zagovorništvo stanovanjskih zadrug in občinskega stanovanjskega programa), aktivnega preživljanja prostega časa (Tek v Belo, kino na prostem, Decembrske sobote …) in participacije mladih v družbenem življenju. Ko se mladi obrnejo na nas s predlogom, jim dodelimo ˝mentorja˝, ki bo skupaj z njimi realizirala to aktivnosti. Spodbujamo, da so mladi vključeni in aktivni v vseh fazah procesa (snovanje, planiranje, izvedba, zaključek) in ne samo udeleženci na posameznih aktivnostih.

Neformalni pristop (metode in način dela določimo glede na aktivnosti in cilje, ki jih želimo doseči) pri izvajanju aktivnosti v MC-ju je glavni temelj delovanja. Prav z uvajanjem različnih metod dela z mladimi skrbimo za razvijanje mladinskega dela in posledično prispevamo k dvigu kakovosti življenja (ne samo mladih) v lokalnem okolju.

Z namenom stalne komunikacije z odločevalci in organizacijami, ki delujejo v mladinskem sektorju se je pravkar ustanovila Komisija za mladinska vprašanja Občine Idrija, ki bo poskrbela za prenos informacij do mladih (in v obratni smeri) glede vseh aktivnosti, ki so povezane z mladimi ter spodbujala participacijo mladih na različnih nivojih.

Preko Mreže MaMa, MOVITa, MSS-ja in Urada za mladino se vključujemo v aktivnosti na nacionalnem nivoju.

Foto arhiv MC Idrija.

Foto arhiv MC Idrija.

Katere izzive bosta naslavljali v prihodnosti?

Z več projekti je Mladinski center Idrija poudaril, da je strukturne izzive, s katerimi se soočajo mladi, potrebno reševati celovito in na dolgi rok ter da je potrebno pogledati preko grobih statističnih ocen, ki za naše območje slikajo zadovoljivo stanje (stabilno število prebivalstvo, nizka brezposelnost, izseljevanje mladih). V občini Idrija prebiva 1772 mladih med 15. in 30. letom. Če je število prebivalcev v občini Idrija v zadnjih šestnajstih letih stagniralo oz. rahlo nazadovalo (za okrog 52 oseb), je število mladih občutneje upadlo (za 808 v 16 letih – 31%). Nasprotno je število oseb starejših od 65 let narastlo za 638 oseb (34%).

Glavni izzivi so tako: obdržati mlade v Občini Idrija; spodbujanje vključevanja neorganizirane mladine in mladih s posebnimi potrebami v aktivnosti mladinskega centra;

Vir: uredništvo mlad.si

Foto: arhiv MC Idrija

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Intervjuji Nacionalno

Sorodni članki

Avtorji