Anketa: Kaj menijo mladi po jeseniškem Dialogu mladih 2.0?

09 dec2013
1,850

Na Jesenicah je 30. novembra potekal eden od 10 lokalnih dogodkov nacionalnega projekta Dialog mladih 2.0: Vključujemo!, ki ga organizirata Mladinski svet Slovenije in Mladinska Mreža MaMa. Pri lokalni koordinaciji smo združili moči ZŠJ – Mladinski center Jesenice, Mladinski svet Jesenice in Klub jeseniških študentov.


Mladi so skozi celodnevne aktivnosti pripravili veliko dobrih idej, kako izboljšati aktivno udeležbo mladih v družbi in položaj mladih v lokalni skupnosti, nekaj izoblikovanih ukrepov pa so predstavili tudi lokalnim odločevalcem ob zaključku srečanja. Po dogodku smo jih vprašali za mnenje, kako bi, glede na slišane komentarje s strani odločevalcev, sedaj morali ukrepati zainteresirani mladi in organizacije v mladinskem sektorju, da vse te ideje in pobude ne bodo ostale spregledane in neuporabljene ter kakšna je vloga oz naloga vse jeseniške mladine, da bo postala bolj slišana, vključena in upoštevana?

 

Miha Rezar, Jesenice

 

V letu 2012 smo s skupnimi močmi ustvarili Mladinski svet Jesenice, ki naj bi predstavljal most med mladimi in Občino Jesenice. Ker se je institucijo ustvarjalo iz nič, se je prvi dve leti delalo predvsem na vzpostavljanju formalne platforme in mreženju. Dialog mladih 2.0. je podal odgovor na vprašanje, ali imamo na Jesenicah sploh dovolj zainteresirane mladine, ki bi se ukvarjala z mladinskimi vprašanji. Prvi vtisi so bili pozitivni in v kolikor se bodo besede spremenile v dejanja, potem bo MSJ kmalu bogat za kar nekaj dodatnih članov. Mladinske organizacije, združene pod Mladinski svet Jesenice (ter ob podpori MCJ), bodo lahko v prihodnjem letu aktivno delale na ukrepih in predlogih za izboljšanje mladinske problematike. Potrebno je oblikovati delovne skupine, predvsem pa se aktivno pripravljati na proračunsko leto 2015. Oblikuje se lahko tudi sistemske rešitve, ki naj jih potem občinski odločevalci zahtevajo od državnih oblasti. Po oblikovanju ukrepov bo morala odgovornost pokazati oblast.

 

 

 

Ana Pirih, Jesenice

 

Predvsem tako, da gremo v akcijo! Da se srečujemo, debatiramo – »brainstormamo«, kako bi lahko te, na Dialogu mladih 2.0,predstavljene ideje izpopolnili, dogradili, popravili, pripravili potrebno dokumentacijo, iskali primerne razpise za finančne vložke – ter nato (ko bi zares verjeli v svojo idejo) to predstavili v ukrepu lokalnim odločevalcem. Ali pa, da bi vsaj imeli vso idejo dodelano za tisti čas, ko bi bili finančni pogoji primerni za realizacijo, da bi samo »zagrabili vabo«. Brez akcije, ne bo reakcije. Je pa tudi res, da samo en človek, ki daje pobudo za uresničitev idej/predlogov, ne more sam vsega želenega speljati naprej. Zato bi bilo potrebno dobiti tudi dovolj sovrstnikov, ki bi bili pripravljeni pomagati – tudi prostovoljno. Če bomo tiho, nas noben ne bo vključil, upošteval, kaj šele slišal. Bolj »glasni« bi morali biti, povedati svoje mnenje, predloge, ideje… Skupaj se vedno lahko naredi še kaj več – pa še »glasnejši« smo tako.

 

 

 

Eva Leskovšek, Jesenice

Ne glede na trud organizacij v mladinskem sektorju ter pripravljenost občine same, se mi zdi, da prav mladi na Jesenicah še niso pripravljeni na nikakršno komunikacijo, niti na aktivno vključevanje v lokalno skupnost. Za razliko od redkih posameznikov, ki jim velja izkazati spoštovanje za njihovo vztrajnost in prizadevnost, kako bi bili življenjski pogoji boljši za mlade ter posledično tudi za njihovo prihodnost, velike večine mladih trenutna situacija očitno ne gane. Iskanje razlogov, zaradi katerih so mladi zapadli v apatijo in množično pasivnost, se zdi v tem trenutku nesmiselno. Smotrno pa bi bilo nadaljevati in še bolj podpreti delo mladinskih organizacij ter se povezati v celoto, organizirati svoje ideje, določiti skupne cilje in se bolj specifično pripraviti. Naj bodo te besede poziv za tiste, ki se dogodkov in aktivnosti, ki jih organizirajo mladi za mlade, ne udeležujejo, naj se nam pridružijo. Le tako bomo, na najbolj osnoven družbeni način – z druženjem, med sabo spletli vezi, vzpostavili nujno potrebno komunikacijo, razvili svojo identiteto kot družbena skupina in šele nato s svojimi zahtevami in težavami pristopili k pristojnim organom za spremembe na lokalni ravni.

 

 

Rok Kalan, Jesenice

Organizacije za mlade morajo sedaj "prijeti odločevalce za besede". Tistim mladim, ki so pokazali interes za sodelovanje na tem področju, naj se izkaže primerna podpora in ponudi sodelovanje, da se bodo ideje in ukrepi primerno formalizirali in po uradni poti prišli na pravi naslov, kjer imamo dejansko možnost nekaj spremeniti. Kar se tiče samih organizacij smo sedaj pridobili še dodaten vzvod za aktiviranje naših pobud in sprememb. Mladi so lahko videli, da so slišani in da imajo možnost vplivati na razmere v katerih živijo in njihova naloga je, da se mladinskim organizacijam pridružijo in sami poskrbijo za lepšo prihodnost.

 

 

 

 

 

 

 

Sanja Despotović, Jesenice

Tam kjer je volja, tam je moč. Bili smo priča dogodku, ki je pripeljal različne ljudi iz različnih strok, z različnimi željami in problemi pod eno streho. Preko vseh zgodb, ki smo jih slišali, smo spoznali različne perspektive problemov, in to je prva točka do uspešnega dialoga. Potrebno se je zavedati prednosti in slabosti, ki jih imamo, saj le tako lahko s skupnimi močmi delamo tiste male korake za boljšo prihodnost vseh nas in tistih, ki so še v fazi odraščanja. Dogodek je bil eden izmed teh malih korakov in je poskrbel, da smo izrazili nekaj nujno potrebnih ukrepov. Mladi se moramo za trenutek ustaviti in premisliti, kaj je tisto, kar res potrebujemo in se boriti, da bodo naši predlogi slišani, vključeni in upoštevani! Vsak glas in korak v duhu sprememb šteje, ko pa se ti glasovi združijo, pridobijo ekstremno moč. Menim, da mora vsak posameznik, ki si želi vplivati na izboljšanje v naši občini, stopiti v stik s pristojnimi organizacijami in nadaljevati pot Dialoga mladih, dokler ne bodo videne spremembe. Se še spomnite tistega: v slogi je moč!

 

 

 

Andraž Kos, Jesenice

Menim, da bi zainteresirani mladi morali slediti svoji ideji in držati za besedo vse vpletene (tudi organizacije), da svoje obljube uresničijo in se povežejo med seboj. Vloga mladine pa je, da potem, ko jim odločevalci omogočijo neposredno komunikacijo preko Facebooka z občinskim svetom, to komunikacijo v čim večji meri uporabijo za svoje predloge in pobude, ter se o teh vprašanjih pogovarjajo tam, kjer njihove težave lahko pridejo na uho tudi odločevalcem. Občinski svetnik, ki je bil prisoten na predstavitvi predlogov ukrepov, je tudi osebno izrazil, da imajo težave s to tematiko, ker do njih prihaja enostavno premalo realnih informacij, kako družba sprejema njihovo delo, ker ne poznajo nobenega uradnega kanala, po katerem bi lahko hitro prejeli odziv javnosti na njihove zadnje sklepe. Zato bo nov način komunikacije zelo zanimiv tudi iz njihove strani, ker jim ni vseeno.

 

 

 

 

 

Vir: Lili Tkalec, Zavod za šport Jesenice – OE Mladinski center Jesenice
 

Sorodni članki

Avtorji