Komentar poslanke Alenke Pavlič na novelo Zakona o visokem šolstvu

16 nov2012
1,444

20. septembra je Vlada RS v Državni zbor poslala novelo zakona o visokem šolstvu. Preko medijev smo priča različnim odzivom tako na potezo vlade kakor tudi na podane predloge sprememb visokošolskega sistema tako s strani stroke, sindikatov, študentskih organizacij, opozicije… Med drugimi smo zasledili tudi zahtevo Poslanske skupine Pozitivna Slovenija po javni predstavitvi mnenj v DZ in širši javni razpravi na sploh. Za komentar smo prosili jeseničanko Alenko Pavlič, poslanko državnega zbora RS iz Poslanske skupine Pozitivna Slovenija.  

 

Foto: osebni arhiv Alenke Pavlič

 

Alenka Pavlič, poslanka Državnega zbora Republike Slovenije – Poslanska skupina Pozitivna Slovenija

Spremenjena podoba slovenskega visokega šolstva se je začela oblikovati že s sprejemom Zakona za uravnoteženje javnih financ in sprejetjem Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu pa je samo še pika na i.

 

Izhodišča predloga zakona, ki je trenutno v postopku sprejemanja v Državnem zboru, ne izhajajo iz dejanske potrebe visokošolskemu prostoru in niso bila dogovorjena in usklajena z deležniki. Za pripombe na predlagane spremembe so imeli socialni partnerji in ostali deležniki samo dva dni časa. Šele na podlagi pritiskov danes sprejemamo ta predlog zakona po skrajšanem postopku in po javni predstavitvi mnenj, na kateri so lahko strokovna in zainteresirana javnost povedali in predstavili svoja stališča, večinoma odklonska, glede predlaganih sprememb.

 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu prinaša dolgoročno škodo, poseg v avtonomijo in neodvisnost visokošolskih institucij, posledično pa bo imel vpliv tudi na padec kakovosti visokega šolstva.

 

Nobenega dvoma nimam, da želijo predlagatelji uvesti politični nadzor nad Nacionalno agencijo RS za kakovost v visokem šolstvu, s čimer se odmikajo od evropskih smernic na področju zagotavljanja kakovosti in načela neodvisnosti. Z napovedanimi spremembami na področju transnacionalnega izobraževanja odpirajo slovenski prostor tujim institucijam brez pravnega nadzora nad kakovostjo. To bo škodilo predvsem našim študentom, ki ne bodo imeli pravic, ki veljajo po naši zakonodaji, nedvomno pa se to vprašanje dotika tudi naše identitete, slovenskega jezika.

 

Skladno s težnjo po čim hitrejši uveljavitvi predlaganih rešitev za slovenski visokošolski prostor so predlagatelji "pozabili" tudi na odločbo Ustavnega sodišča, po kateri bi morali način financiranja določiti z zakonom na način, da bi državne univerze in visoke šole že na podlagi zakona lahko predvidele obseg finančnih sredstev, ki jih lahko pridobijo. Tak način bi jim lahko zagotavljal neodvisnost od politike oz. vsakokratne oblasti kakor tudi neodvisnost delovanja, kar opredeljuje tudi Ustava Republike Slovenije. Nasprotno pa nova uredba vsakokratni oblasti omogoča vsebinsko spreminjanje okvirov in načina financiranja, kar državne univerze in visoke šole postavlja v neposredno odvisnost od »trenutno« vladajočih.

 

Edino možnost oblikovanja skupnih rešitev za povečevanje avtonomnosti in kakovosti visokošolskega prostora, vidim v široki javni razpravi s strokovno in zainteresirano javnostjo o izzivih in perspektivah visokega šolstva v slovenskem prostoru. Zavzemam se za javno šolstvo, ki omogoča možnost kvalitetnega izobraževanja vsem študentom.

 

Vir: Zavod za šport Jesenice – OE Mladinski center Jesenice
 

Sorodni članki

Avtorji