Kdo je kdo v mladinskem sektorju?

21 okt2011
1,137
  • Urad RS za mladino (URSM)

Urad RS kot organ v sestavi Ministrstva za šolstvo in šport opravlja naloge in izvaja ukrepe s katerimi spodbuja in razvija organiziranost mladih, njihovo participacijo v družbenih procesih, neformalno izobraževanje mladih, informiranje in svetovanje za mlade, mobilnost in mednarodno sodelovanje mladih ter boljše poznavanje mladine. Urad spremlja aktivnosti mladinskih in drugih organizacij, evalvira njihovo delo, izobražuje in usposablja izvajalce dejavnosti za mladinsko delo na nacionalni in lokalni ravni.

Več na njihovi spletni strani http://www.ursm.gov.si

 

 

  • Movit NA Mladina

MOVIT izvaja naloge Nacionalne agencije v programih EU na področju mladine od maja 1999, ko je Slovenija vstopila v program MLADI ZA EVROPO III., ki se je nadaljeval s programom MLADINA (2000 – 2006), ter programom MLADI V AKCIJI (2007 – 2013). V tej vlogi MOVIT upravlja posredno centralizirana sredstva proračuna EU in omogoča pridobitev podpore za različne oblike učnih mobilnosti v mladinskem delu, istočasno pa izvaja aktivnosti za splošni razvoj mladinskega dela in neformalnega učenja, še posebej pa tiste, ki s svojo obliko in vsebino prispevajo h krepitvi evropskega sodelovanja na področju mladine.
Več na njihovi spletni strani http://www.mva.si

 

  • Mladinski svet Slovenije

Mladinski svet Slovenije (MSS) je krovna organizacija 16 mladinskih organizacij, ki delujejo na nacionalnem nivoju. Pod svojim okriljem združuje organizacije z različnimi interesnimi, nazorskimi ali političnimi usmeritvami. Od ustanovitve dalje je MSS pomembno prispeval k sodelovanju med mladinskimi organizacijami na nacionalnem, lokalnem in mednarodnem nivoju. Eden glavnih namenov Mladinskega sveta je spodbujati sodelovanje mladih pri oblikovanju mladinske politike v Sloveniji. Mladinski svet Slovenije je najvišje telo organizirane mladine pri nas in je kot tak sogovornik države in zastopnik interesov mladih.
Več na njihovi spletni strani http://www.mss.si

 

  • Mladinska mreža MaMa

Mladinska mreža MaMa (Mreža MaMa) je organizacija, ki združuje in zastopa organizacije, ki opravljajo dejavnosti mladinskih centrov ali delujejo na področju mladinskega dela v Sloveniji za namene podpore mladim in njihovega kakovostnejšega preživljanja prostega časa ter boljšega življenja v družbi. Je krovna organizacija 38 mladinskih centrov.
Več na spletni strani http://www.mreza-mama.si

 

  • Mladinske organizacije

Mladi se združujejo v različne oblike organiziranosti, kar ima za posledico tudi več tipov mladinskih organizacij. Urad RS za mladino jih na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje mladinskega dela v letu 2011, deli na mladinske centre, mladinske svete lokalnih skupnosti, nacionalne mladinske organizacije ter druge nevladne organizacije.

 

  • Nacionalne mladinske organizacije so nevladne organizacije, ki delujejo na nacionalnem nivoju in imajo svoje enote v večini statističnih regij ter združujejo v svojem članstvu mlado populacijo med pretežno 15. in 29. letom starosti

 

MLADA SLOVENIJA – PODMLADEK NSI

TURISTIČNA ZVEZA SLOVENIJE

ZDRUŽENJE SLOVENSKIH KATOLIŠKIH SKAVTINJ IN SKAVTOV 

ZVEZA TABORNIKOV SLOVENIJE 

ZVEZA ŠTUDENTSKIH KLUBOV SLOVENIJE

DRUŠTVO MLADINSKI CEH

MLADI FORUM SOCIALNIH DEMOKRATOV

DRUŠTVO SKAM – SKUPNOST KATOLIŠKE MLADINE

ZVEZA SLOVENSKE PODEŽELSKE MLADINE

MLADA LIBERALNA DEMOKRACIJA

• SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

SLOVENSKA DEMOKRATSKA MLADINA

ZARES AKTIVNI, PODMLADEK STRANKE ZARES – NOVA POLITIKA

STRANKA MLADIH – ZELENI EVROPE, GIBANJE SLOVENSKE MLADINE

 

  • Mladinski centri predstavljajo središčno točko, kjer mladi vseh starosti in nazorov ustvarjajo in razvijajo najrazličnejše klubske aktivnosti, in ponujajo tudi možnost preventivnega delovanja, neformalnega izobraževanja in usposabljanja mladih na lokalni ravni.

 

MLADINSKI CENTER PRLEKIJE-POKRAJINSKI CENTER NVO, SLOVENSKO NACIONALNO ZDRUŽENJE DELUJOČE V JAVNEM INTERESU

ZAVOD ZA ŠPORT, TURIZEM IN PROSTI ČAS SEŽANA

DRUŠTVO MLADINSKI CENTER OSMICA

JAVNI ZAVOD MLADINSKI CENTER MEDVODE

KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO KIBLA

MLADINSKI CENTER KRŠKO

MLADINSKI KLUB NADE ŽAGAR ILIRSKA BISTRICA

JAVNI ZAVOD MLADINSKI CENTER LITIJA

PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE ZAVOD ZA PODPORO CIVILNODRUŽBENIH INICIATIV IN MULTIKULTURNO SODELOVANJE

CELJSKI MLADINSKI CENTER, JAVNI ZAVOD ZA MLADINSKO KULTURO, IZOBRAŽEVANJE, INFORMIRANJE IN ŠPORT

MLADINSKI CENTER ZAGORJE OB SAVI

ZAVOD ZA ŠPORT AJDOVŠČINA

DRUŠTVO BLEJSKI MLADINSKI CENTER

ZAVOD MLADINSKI CENTER KOTLOVNICA KAMNIK

DRUŠTVO ŠTUDENTSKI KULTURNI CENTER

DRUŠTVO SALEZIJANSKI MLADINSKI CENTER RAKOVNIK

  Salezijanski mladinski center je v prvi vrsti vzgojno okolje, ki deluje na področju župnije Rakovnik in njene širše okolice. Odprto je vsem mladim, ki so pripravljeni sprejeti program in pravila SMC. Deluje v duhu velikega vzgojitelja mladih sv. Janeza Boska.

RAZVOJNA AGENCIJA KOZJANSKO

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR

SREDIŠČE ROTUNDA, PRIMORSKI DRUŽBENI CENTER, KOPER SREDIŠČE ROTUNDA, CENTRO SOCIALE DI PRIMORSKA, CAPODISTRIA

DRUŠTVO SALEZIJANSKI MLADINSKI CENTER MARIBOR

KLUB MLADIH KOČEVJA

CENTER INTERESNIH DEJAVNOSTI PTUJ

DRUŠTVO ŠTUDENTSKI, MLADINSKI IN OTROŠKI CENTER LAŠKO

JAVNI ZAVOD CENTER ZA MLADE RUŠE – CEZAM

JAVNI ZAVOD ŠKTM ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO RADLJE OB DRAVI

JAVNI ZAVOD CENTER ZA MLADE DOMŽALE

JAVNI ZAVOD ŠPORTNI IN MLADINSKI CENTER PIRAN ENTE PUBBLICO CENTRO SPORTIVO E GIOVANILE DI PIRANO

MLADINSKI INFORMATIVNI IN KULTURNI KLUB MURSKA SOBOTA

LOKALPATRIOT MLADINSKI KLUB DNŠ

MLADINSKI CENTER ORMOŽ

ZAVOD O, ZAVOD ŠKOFJELOŠKE MLADINE

JAVNI ZAVOD VETRNICA JAVNI ZAVOD ZA IZVAJANJE MLADINSKIH IN SOCIALNIH PROGRAMOV SLOVENJ GRADEC

MLADINSKI CENTER BIT

MLADINSKI CENTER BREŽICE

ZVEZA DRUŠTEV MLADINSKI CENTER POSTOJNA

MLADINSKI CENTER VELENJE KULTURA IN IZOBRAŽEVANJE

MLADINSKO DRUŠTVO BISTRICA OB SOTLI 

MASOVNA ZAVOD NEINSTITUCIONALNE KULTURE

MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR

MLADINSKI CENTER DRAVINJSKE DOLINE

KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO PINA

MLADINSKO INFORMACIJSKI CENTER

DRUŠTVO SALEZIJANSKI MLADINSKI CENTER CELJE

KLUB LITIJSKIH IN ŠMARSKIH ŠTUDENTOV

ZAVOD ZA RAZVOJ IN UMETNOST ART SREDIŠČE

DRUŠTVO SALEZIJANSKI MLADINSKI CENTER SEVNICA

MLADINSKI CENTER NOVA GORICA

JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT, TURIZEM IN MLADINSKE DEJAVNOSTI SEVNICA

ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE

MLADINSKI CENTER ŠMARTNO OB PAKI KULTURA, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT ŠMARTNO OB PAKI

MLADINSKI CENTER TRBOVLJE

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO FRANCE PREŠEREN TRNOVO

CERKLJANSKI MLADINSKI ALTERNATIVNI KLUB

DRUŠTVO SALEZIJANSKI MLADINSKI CENTER CERKNICA

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MREŽA

KULTURNO DRUŠTVO MLADINSKI CENTER INDIJANEZ

DRUŠTVO PRIJATELJEV ZMERNEGA NAPREDKA

ŠALEŠKI ŠTUDENTSKI KLUB

ZVEZA TOLMINSKIH MLADINSKIH DRUŠTEV

JAVNI ZAVOD RATITOVEC

KOROŠKI ZAVOD ZA KULTURO  

 

  • Mladinski sveti lokalnih skupnosti združujejo mladinske organizacije na lokalnem nivoju. Spodbujajo dejavnosti mladinskih organizacij, skrbijo za informiranje njihovega članstva in širše javnosti o politiki lokalne skupnosti, predvsem na področjih, ki zadevajo mlade. Preko mladinskih svetov lokalnih skupnosti lahko mladi povedo, kar mislijo, in vplivajo na odločitve, ki so za njih pomembne.

MLADINSKI SVET ŽELEZNIKI

MLADINSKI SVET OBČINE LITIJA

MLADINSKI SVET BELE KRAJINE

MLADINSKI SVET NOVA GORICA

MLADINSKI SVET NOVO MESTO

MLADINSKI SVET LJUBLJANE

MLADINSKI SVET AJDOVŠČINA

MLADINSKI SVET LJUTOMER
MLADINSKI SVET KRŠKO

MLADINSKI SVET OBČINE ROGAŠKA SLATINA

MLADINSKI SVET MURSKA SOBOTA
MLADINSKI SVET MESTNE OBČINE PTUJ

MLADINSKI SVET OBČINE SLOVENSKE KONJICE

MLADINSKI SVET LENDAVA

MLADINSKI SVET KAMNIK

MLADINSKI SVET VELENJE

MLADINSKI SVET DOMŽALE

MLADINSKI SVET GORNJA RADGONA

 

  • Druge nevladne organizacije so razna društva, zavodi, klubi in zveze društev, ki izvajajo programe namenjene mladim, zaradi česar jih uvrščamo v skupino mladinskih organizacij oz. organizacij izvajalk programov za mlade.

 

TURISTIČNO DRUŠTVO NOČNI POHODNIKI PRECETINCI

ZAVOD CENTER ZA INFORMIRANJE, SODELOVANJE IN RAZVOJ NEVLADNIH ORGANIZACIJ

ZAVOD AKADEMIJA NAPREDNIH IDEJ

RDEČI NOSKI – CLOWNDOCTORS, DRUŠTVO ZA POSPEŠEVANJE VESELJA DO ŽIVLJENJA ZA BOLNE IN TRPEČE LJUDI

VARNA POT ZAVOD ZA POMOČ ŽRTVAM PROMETNIH NESREČ, PREVENTIVO, VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

DRUŠTVO GLEDALIŠČE ANE MONRO

ZAVOD MLADINSKA MREŽA MAMA

   Mreža MaMa je organizacija, ki združuje in zastopa organizacije, ki opravljajo dejavnosti mladinskih centrov ali     delujejo na področju mladinskega dela v Sloveniji za namene podpore mladim in njihovega kakovostnejšega

preživljanja prostega časa ter boljšega življenja v družbi.

DRUŠTVO USTVARJALCEV TAKA TUKA

EVROPSKI KULTURNI IN TEHNOLOŠKI CENTER MARIBOR

• POPOTNIŠKO ZDRUŽENJE SLOVENIJE MARIBOR

   Popotniško združenje Slovenije-PZS je organizacija, ki se ukvarja z mladinskim popotništvom, katerega namen je spodbuditi mlade in mlade po srcu k raziskovanju domovine in tujih kultur in krajev ter jih motivirati, da že v mladih letih pridobijo izkušnje s potovanj, tako doma, kot v tujini.

SLOVENSKA FILANTROPIJA – ZDRUŽENJE ZA PROMOCIJO PROSTOVOLJSTVA

DRUŠTVO ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO

MOBIN, ZAVOD ZA MOBILNOST IN INFORMIRANJE MLADIH

   Zavod MOBIN je neprofitna nevladna organizacija, ki se ukvarja z mobilnostjo in informiranjem mladih do 30. leta, s projekti, natečaji, delavnicami in prostovoljstvom ter s programom evropske mladinske kartice – Ej!KArtice.

ŠPORTNO DRUŠTVO ŠMARTNO-TACEN

DRUŠTVO ZA POMOČ IN SAMOPOMOČ BREZDOMCEV KRALJI ULICE

UMMI, ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE KOPER

ZNANSTVENO RAZISKOVALNO ZDRUŽENJE ZA UMETNOST, KULTURNO-IZOBRAŽEVALNE PROGRAME IN TEHNOLOGIJO EPEKA

   Združenje EPeKa je bilo ustanovljeno leta 2008. Je multidisciplinarno društvo, aktivno na področju umetnosti, izobraževanja, ekologije, mladine, prostovoljstva, dobrodelnosti,…
ZAVOD SALESIANUM ZA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO, SOCIALNO, KULTURNO IN VERSKO DEJAVNOST

DRUŠTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO

MESTNA ZVEZA TABORNIKOV – LJUBLJANA

DRUŠTVO ZAVEZNIKOV MEHKEGA PRISTANKA

VOLUNTARIAT ZAVOD ZA MEDNARODNO PROSTOVOLJNO DELO, LJUBLJANA

ZDRUŽENJE STARŠEV IN OTROK SEZAM

DRUŠTVO MATEMATIKOV, FIZIKOV IN ASTRONOMOV KOPER

USTANOVA: FUNDACIJA Z GLAVO NA ZABAVO, SPODBUJANJE ZDRAVJA POLNEGA ŽIVLJENJA

SOCIALNA AKADEMIJA – ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE, RAZISKOVANJE IN KULTURO

ZAVOD MISSS MLADINSKO INFORMATIVNO SVETOVALNO SREDIŠČE SLOVENIJE

DRUŠTVO ZA UČNO SAMO-POMOČ IN SPODBUJANJE USTVARJALNOSTI LOG-UM

DRUŠTVO ZA ČLOVEKOVE PRAVICE IN ČLOVEKU PRIJAZNE DEJAVNOSTI HUMANITAS

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE

KD GALERIJA GT I.E. FAMUL STUART

KLUB DVIGANJA UTEŽI OLIMPIJA

DRUŠTVO PROSTOVOLJCEV VINCENCIJEVE ZVEZE DOBROTE

DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM

EKVILIB INŠTITUT, ZAVOD

DRUŠTVO AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENIJE

SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA ZMANJŠEVANJE ŠKODLJIVIH POSLEDIC DROG – DROGART

MEDOBČINSKO DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE AJDOVŠČINA

• ŠTUDENTSKO DRUŠTVO ZA RAZVOJ MEDIJEV MIHEC
• OAZA, DRUŠTVO ZA POMOČ LJUDEM V STISKI IN ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI
ŠPORTNO DRUŠTVO JAVOR

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ANARHIV

MEDOBČINSKO DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE CELJE

DRUŠTVO ZA PREVENTIVNO DELO

DRUŠTVO ZA ŠPORT, TURIZEM, RAZVOJ, KULTURO SLOVENIJE

MIROVNI INŠTITUT – INŠTITUT ZA SODOBNE DRUŽBENE IN POLITIČNE ŠTUDIJE

DRUŠTVO ŠTUDENTOV MEDICINE SLOVENIJE

• DRUŠTVO ZA PROMOVIRANJE NEDOVOLJENEGA TRGOVANJA Z IDEJAMI
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO POZITIV

IZIDA, INFORMACIJSKI,IZOBRAŽEVALNI IN SVETOVALNI CENTER, ZAVOD, LJUBLJANA

IZOBRAŽEVALNO-KULTURNO RAZVOJNI CENTER ZAVOD REGIO

DRUŠTVO KONGREGACIJA SVETEGA JURIJA, SLOVENSKO ROJALISTIČNO, DOMOLJUBNO IN KULTURNO-PROSVETNEGA DRUŠTVO

DIH – DRUŠTVO ZA INTEGRACIJO HOMOSEKSUALNOSTI

SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA CIRKUŠKO PEDAGOGIKO – CIRKOKROG

• KLUB NOVIH PODJETNIKOV NOVUS

ZAVOD PIP – PRAVNI IN INFORMACIJSKI CENTER MARIBOR

TIPOVEJ, ZAVOD ZA USTVARJALNO DRUŽBO

INŠTITUT ZA AFRIŠKE ŠTUDIJE ZAVOD ZA RAZVIJANJE IN PROMOCIJO KULTURNE, GOSPODARSKE TER ZNANSTVENO-RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI IN SODELOVANJE, LJUBLJANA

ZA IN PROTI ZAVOD ZA KULTURO DIALOGA, LJUBLJANA FIRMA V ANGLEŠKEM JEZIKU: PRO ET CONTRA, INSTITUTE FOR CULTURE IN DIALOGUE

• DRUŠTVO IZVIR ZA PROSTOVOLJNO DELO, PREVENTIVO IN SVETOVANJE
RACIO SOCIAL – ZAVOD ZA RAZVOJ SOCIALNIH IN ZAPOSLITVENIH PROGRAMOV

DRUŠTVO UNICEF SLOVENIJA

• DRUŠTVO ZA OSEBNOSTNO RAST TARA
ŠOLT ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE

ZAVOD NEFIKS – INŠTITUT ZA PROMOCIJO IN BELEŽENJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA

ROD BISTRIŠKIH GAMSOV KAMNIK

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO PLAC

MEDOBČINSKO DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE SEŽANA

OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA POSTOJNA

PORTA-B, ZAVOD ZA RAZVOJ IN PROMOCIJO KULTURE, KULTURNE DEDIŠČINE IN TURIZMA

FLOSAR – PROJEKTNA PISARNA NEVLADNIH ORGANIZACIJ

DRUŠTVO MEPI – MEDNARODNO PRIZNANJE ZA MLADE

AVANTIS ZAVOD ZA MEDNARODNE AKTIVNOSTI IN SODELOVANJE

• DRUŠTVO ZA IZOBRAŽEVANJE IN POVEZOVANJE OTROK
PLESNO DRUŠTVO KROKAR METLIKA

DRUŠTVO USTVARJALCEV SODOBNE SLOVENSKE KULTURE DELAVNICA 

NEC NOTRANJSKI EKOLOŠKI CENTER, CERKNICA

KLUB MLADIH ZA KREATIVNOST

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE

DRUŠTVO ZA OPAZOVANJE IN PROUČEVANJE PTIC SLOVENIJE

KULTURNO – UMETNIŠKO DRUŠTVO LJUD

DRUŠTVO KULTURNO, INFORMACIJSKO IN SVETOVALNO SREDIŠČE LEGEBITRA

MLADINSKO ZDRUŽENJE BREZ IZGOVORA – YOUTH ASSOCIATION NO EXCUSE

IZOBRAŽEVALNO ŠPORTNO DRUŠTVO MLADIH MARIBOR

VOZIM, ZAVOD ZA INOVATIVNO IZOBRAŽEVANJE O VARNI VOŽNJI

• DRUŠTVO ZA PODPORO MLADIM

• INŠTITUT ZA KREATIVNE RAZISKAVE MLADINE, ZAVOD
INŠTITUT PRIMUS

KOMISP, ZVEZA ŠTUDENTSKIH ZVEZ IN DRUŠTEV ZA MEDNARODNO SODELOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE

KLUB PRIJATELJEV MLADINE MARINDOLUS KRANJ

INŠTITUT ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ ‘UTRIP’

ZDRUŽENJE ZA OKOLJSKO KOMUNICIRANJE IN RAZVOJ ZELENIH SKUPNOSTI – ECOGUERILLA

ZAVOD ZA FAIR PLAY IN STRPNOST V ŠPORTU, LJUBLJANA

• USTANOVA NEVLADNIH MLADINSKEGA POLJA POHORSKI BATALJON

KLUB EVROPSKIH ŠTUDENTOV

ZAVOD CENTER ZA DRŽAVLJANSKO VZGOJO MARIBOR

DRUŠTVO MLADI ZELENI SLOVENIJE

ZVEZA ZA TEHNIČNO KULTURO SLOVENIJE  

 

Povzeto po URSM.

 

 

Sorodni članki

Avtorji